Hanefi Mezhebi Nedir Kuralları Nelerdir?

Hanefi Mezhebine göre Dini nikah nasıldır, Hanefi Mezhebinde abdest kuralları, Hanefi Mezhebi kurucusu kimdir. Amelde mezhep. 4 hak mezhepten en çok yayılmış bulunanıdır. Kurucusu İmam Azam Ebu Hanife (Bak. Ebu Hanife). Hanefî Mezhebinde, bir konuda hüküm çıkarmak için önce “kitab”a başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa, sünnete bakılır. Sünnette de yoksa, …

Hanbeli Mezhebi Nedir, Kurucusu Kimdir

Hanbeli Mezhebinin özellikleri nelerdir, Hanbeli Mezhebinde Abdesti bozan şeyler nelerdir, Hanbeli Mezhebi hakkında bilgi. Amelde mezhep. 4 hak mezhepten biri. Kurucusu Ahmed b.Hanbeldir. Hanbeli Mezhebinde Kur’an ve Hadis kaynağı ön planda gelir. Kitap ve sünnette nass yoksa, muhalifi bulunmayan sahabe sözü ile amel edilir. Muhalefet varsa, Kur’an ve Sünnete en …

Hadis Nedir ve Kaça Ayrılır?

Hadis ile Ayet arasındaki farklar nelerdir, Hadis örnekleri nelerdir, Hadis Nedir ve Kaça Ayrılır? Hz. Peygamberin sözü fiil ve takrirleri (bizzat yapmayıp başkalarında gördükleri zaman tasviplerine dair rivayetler. Sahabe-i Kiram, Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerine çok büyük önem verirler, onları ezberlemeye, hafızada tutmaya, hatta unutmamak üzere bir yerlere …

Hacerü’l-esved Taşı Nerededir, Kısa Bilgi

Hacerülesved taşının özellikleri nelerdir, Hacerülesved taşı Cennetten mi geldi, Hacerülesved taşının bilinmeyenleri nelerdir. Kabe duvarında bulunan, Müslümanlarca kutsal sayılan siyah renkli taş. Hz. İbrahim tarafından, tavafa başlangıç noktası olmak üzere Kabe’ye konulduğu rivayet edilir. Yangınlarda yerinden kaldırılan kutsal siyah taşı Peygamberimiz, henüz risalete muhatap olmadan bu günkü yerine koymuştur. Tavafa …

İhram Yasakları Nelerdir, Ne Zaman Başlar

Hac görevinde İhram Yasakları nelerdir ne zaman başlar, İhram Yasakları nelerdir hakkında bilgi. 1. İhramlının vücuduyla ilgili yasaklar: a) Saç (sakal veya diğer belli yerleri tıraş etmek, bıyıkları kesmek, b) Tırnak kesmek, c) Süslenmek maksadıyla güzel kokular sürmek, kokulu sabun kullanmak, saç, sakal ve bıyıkları yağlamak, (kadınlar için oje,ruj kullanmak. …

Haccın Sünnetleri Nelerdir, Kısa Bilgi

Hac görevinin sünnetleri nelerdir maddeler halinde, Haccın sünnet olan görevleri hakkında bilgi. A) Asli Sünnetler: 1. Kudüm tavafı, 2. Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe, 3. Arefe gecesi Mina’da gecelemek, 4. Bayram gecesi Müzdelife’de gecelemek, 5. Bayram günlerinde Mina’da ikamet, 6. Tahsîb (Mina’dan Mekke’ye dönerken Muhassab veya Ebtah denilen …