FelsefeGenelSosyal BilimlerTarih

Nazizim Nedir, Nazizmin Doğuşu

Neo nazi nedir, Nazizim felsefesi neyi amaçlar, Almanya’da Nazizmin ortaya çıkışı, Adolf Hitler hakkında bilgi.

Adolf Hitler’in liderliğinde 1933’ten 1945’e kadar Almanya’yı yöneten partinin ideolojisi. Kelime, 1. Dünya Savaşı’dan sonra Münih’te Hitler’in katıldığı küçük bir sol kanat partisinin adının (National Sozialistiche Deutsche Arbeiterpartei/ Al­man İşçilerinin Nasyonal Sosyalist Par­tisi) kısaltılmasından oluşmuştur. Partinin el kitabı Hitler’in, 1923’te Münih’te düzen­lenen başarısız ayaklanmadan sonra tututuklanınca yazdığı Mein Kamf (Kavgam)’dı.

nazizimNazizmin en açıkça belirtilen yanı ırk ayrımıydı. Yahudilere karşı uygulanan bu tutum, Ari ırkının üstünlüğünü savunuyor, kamuoyunun nefretinin azınlık üzerinde toplanması amacını güdüyordu. En iyi iş­lerin Yahudilerin elinde bulunduğu iddia­sı, 1930’ların işsizliği sırasında hedefine tam ulaşan bir slogan olmuştur. Böylece Yahudiler bütün kötülüklerin, sıkıntıların sebebi, kaynağı olarak gösterildiler.

Yer­yüzündeki felaketlerin çoğundan Yahudi­lerin sorumlu olduğunu savunan Hitler, “Yeni Alman” ırkını, Yahudi ırkından arıt­mak için, kısırlaştırmadan yok etmeye ka­dar bütün yolları denemek amacında ol­duğunu açıkladı.

Yahudilerden sonra ikin­ci aşağılık ırk da Slavlardı. Böylece Hit­ler, Almanların Ruslara ve Polonyalılara karşı duydukları tarihi düşmanlığı ve di­renişe ırkçı bir metot kazandırmış oluyor­du. Hitler, yeryüzünü hakimiyeti altına alıp, toplumları yönetmeye hakkı olan üs­tün zekalı ve üstün fizyolojik yetenekli tek bir ırkın biyolojik temellendirilmesini araştırttı.

Üstün ırkın özelliklerinin Arilerde, Ku­zey ırklarında ve bunların içinde en üs­tün olan Almanlar’da bulunduğu iddia etti. Nazizm, milliyetçi akımın ırkçılığa dönüştürülmüşüdür. 19. yüzyılın geleneklerine uyarak gelişmiş ve 1918 yenilgisinden sonra Almanya’nın üstüne çöken karamsarlıktan güç kazanmıştır.

Hitler’in Almanya için yapmak istedikleri, Avusturyayı ve 1919-da Polonya’nın, Çekoslovakyanın aldıkları yerleri de kapsayan, Almanca konuşulan bütün ülkeleri sınırları içine alacak olan Büyük Alman İmparatorluğu fikrinin yenilenmesinden başka bir şey değildi. Böylece 1936’da Ren bölgesi tekrar işgal edildi. Avusturya Almanyaya ilhak edildi (Anschluss,1938), Çekoslovakya işgal edildi, 1939’da Polonya meselesi ele alındı.

Hitler’e has milliyetçiliğin sonucu bütün demokratik kurumlar ve sol kanat partileri aşırı saldırıya uğrayarak ortadan kaldırıldı Güçlü devlet mekanizmasını kurabilmek için Hitler orduya önem verdi. Parti askeri yönde teşkilatlandı, Röhm idaresinde S.A. (Sturmabteilung) kuruldu Sonra 1934’te bu kaldırılarak, Heinrich Hımmler yönetiminde kurulan S S (bchutzstaffel) onun yerini aldı.

Gösterişli askeri törenlerle, fener alaylarıyla, askeri biçimde düzenlenen mitingler ve gösterilerle halkın gözünü boyayan Hitler Prusya militarizmini tekrar canlandırdı. VersaıHes Antlaşması Alman ordusunu 00.000 kişi olarak kısıtlamıştı 1934-1935’te Hitler orduyu genişletti. 2. Dünya Savaşı’na kadar ordunun ve deniz kuvvetlerinin komutanları Nazilere güvenmiyor, şüpheli davranıyorlardı. Ama Hitler zamanla orduyu kontrol altına almayı başardı. Silahlanma ve askeri gücü oldu. Ekonomik krizi ortadan kaldırdı herkese iş sağladı ama bu üretici bir ekonomik açılma değildi. Hitler bunu biraz geç kavradı. Silahlarının en geç 1943’te modasının geçmiş olacağını gördü. Tek çıkar yol savaştı. Fakat savaşın sonu Nazizmin de sonu oldu.

Almanya Hakkında Bilgi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu