CoğrafyaGenelTarih

Mezopotamya Nedir, Kısa Bilgi

Mezopotamya Neresidir, Mezopotamya Nerededir, Mezopotamya Hakkında Kısa Bilgi

mezoptomyaYeryüzündeki ilk uygarlık yapıtları, Milattan Önce 3600 yıllarında, Mezopotamya’da Sümerler tarafından meydana getirilmiştir. İsa’nın doğuşundan birkaç yüzyıl öncelerine gelinceye kadar Mezopotamya’da ileri ve uygar bir toplum hayatı bulunduğu, 19 ve 20’nci yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılar sonunda anlaşılmıştır Sümerler çivi yazısı denilen bir yazı türünü meydana çıkarmışlar, pişmiş tuğladan yeryüzündeki ilk evleri yapmışlar, bataklıkları kurutmuşlar, toprakları kanallarla sulamışlar ve ilk tarım araçlarıyla toprağı ekip ürünleri biçmişlerdir.

Mezopotamya, yaklaşık olarak 3600 yıl süreyle zengin ve güçlü devletler tarafından yaratılan ileri bir uygarlığın vatanı olmuştur.

IRMAKLAR ARASINDAKİ TOPRAKLAR

Günümüzde, Asya kıt’asının güneybatısındaki bu bölgeden geçen bir yolcu, kurumuş çağlayanlar, taşlık ve çorak topraklarla karşılaşır. Sulama işlerinin çok zor koşullar altında ve yetersiz olarak yapıldığı bu yerler, binlerce yıl önce, şimdiki halinden bambaşka bir görünüşteydi. Bölgenin başlıca akarsuları olan Fırat ile Dicle ırmakları, o zamanın iklim koşullarının etkisiyle, şimdikinin birkaç misli su taşıyıp kuvvetle akarlardı. Bölgenin hemen her yanına hayat veren bu büyük ve su bakımından zengin ırmaklar, bulundukları araziye bilişim hediye etmişlerdir. Mcsos  Arasında ve Potamos  ırmak demektir. Bu iki sözcüğün birleşmesinden meydana gelen Mezospotamos  Mezopotamya, İki ırmak arasındaki topraklar anlamına gelir. Mezopotamya’daki bu iki ırmak Nil Nehri’nin Mısır’a sağladığı büyük toprak zenginliğini ve bol ürün verme yeteneğini, burada oluşturuyordu. Irmaklar hem iklimi yumuşatıyor. Ilıman yapıyor, hem de taşıdıkları alüvyonlarla çevreyi besliyorlardı. Mezopotamya’da her türlü ürün kolayca yetişiyordu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu