GenelSosyal Bilimler

Mahkeme ve Türleri Nelerdir?

Türkiyedeki mahkeme çeşitleri nelerdir, Özel mahkeme nedir, Mahkeme hakkında bilgi.

Davaların karara bağlandığı yargı ye­ridir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yar­gı yetkisini, Türk Milleti adına, bağımsız mahkemelerin kullanacağını belirtmiştir.

Türkiye Cumhuriyetindeki mahke­meler:

A) Üst mahkemeler:

Anayasa mahkemesi:

Anayasa Mah­kemesinin görev ve yetkileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının çeşitli madde­lerinde belirtilmiştir. Anayasa mahkeme­si, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüklerinin Anayasa’ya uygun­luğunu denetler. Siyasi partilerin kapatılma­sı hakkındaki davalara bakar. Danıştay üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanlık yapacak üyeleri seçer.

 1. Yargıtay- Genel mahkemeler ve as­kerî olmayan özel mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son incele­me yeridir.
 2. Askeri yargıtay- Askeri mahkeme­lerce verilen karar ve hükümlerin son in­celeme yeridir.
 3. d) Danıştay- İdari uyuşmazlıkları vedavaları çözümlemek, tüzük tasarılarını
  incelemekle görevlidir.
 4. e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Asker şahısların idarî ve işlemlerinin yargı denetimini yapar.

 1. f) Sayıştay- Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işleri
  ile genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderlerini T.B.M.M. adına denetlemekle görevlidir.
 2. Genel mahkemeler
 1. Sulh hukuk mahkemeleri
 2. Asliye hukuk mahkemçleri
 3. Ağır ceza mahkemeleri
 4. Asliye ceza mahkemeleri
 5. Özel mahkemeler- Kanunla­rında belirtilmiş olan özel konulardaki dâ­valara bakarlar.
 1. İş mahkemeleri
 2. Ticaret mahkemeleri
 3. Askerî mahkemeler
 4. Sıkıyönetim mahkemeleri
 5. Disiplin mahkemeleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu