Fen BilimleriGenel

İyon Çapı Nedir?

İyon Çapı ile ilgili sorular, İyon Çapı nasıl hesaplanır, İyon Çapı örnekleri hakkında bilgi.

İyonik katıların kararlılığı iyonlar arasındaki çekme ve itme kuvvetle­rinin dengeleşmesi ile sağlanır.

Bir iyonik kristalin, yapı taşları kat­yon ve anyon olduğuna göre çapları farklı küçük küreciklerin uygun şekil­de sıralanmasıyla meydana gelir.

Eğer iyonik kristalde bir iyon az sı-kıştırılabilecek sert bir küre olarak dü­şünülecek olursa, bunun bir çapı ol­ması gerekir ki, buna iyon çapı de­nir. Şunu hemen belirtelim ki, iyon çapları kordinasyon sayısına bağlıdır ve bağın cinsine göre de bir bileşik­ten diğerine de değişir. Gerçekten öl­çülen değer iki iyonun birbirine yak­laşabilirle uzaklığıdır; bu uzaklık itme ve çekme kuvvetleri arasındaki den­geden ileri gelir. Yaklaşma uzaklığı verilen bir iyon için karekteristik bir özellik değildir ve komşu olduğu di­ğer iyona da bağlıdır. Bundan baş­ka bir iyonun çevresinde toplanmış olan iyon sayısındaki bir değişiklik, aynı yükten olan iyonların arasında­ki itmeye sebep olur. Bu değişiklikte merkezi iyonla çevresindeki iyonlar arasındaki denge uzaklığını bozar ve bu ortalama iyon çapına etki eder.

İyon çapı kavramı iyonik yapıların incelenmesinde çok önemlidir. Bu sayede yaklaşma uzaklıklarını ve iyonların geometrik sıralanmalarını öğrenme olanağı vardır. İyonların ya­rıçaplarını toplamak suretiyle yaklaş­ma uzaklıkları hesap edilir. İyonların yarıçaplarının fonksiyonu olarak iyo­nik kristaldeki geometrik düzenlen­me açıklanabilir.

Bir katı kürecik ola­rak düşünülen iyonlar işaretlerine gö­re, aralarında bir denge sağlayacak şekilde birbirlerine yaklaşık bir yapı kurarlar. Basit bir geometrik düşün­ce bir iyonun etrafında yerleşebilecek iyon sayışının yarıçapları rkaKon / r^. ^ oranına bağlı olduğu görülür. Pa-uling, bunu göz önüne olarak çapla­rın oranı kanununu ortaya koymuş­tur.

=_[ş_ rs küçük iyonun yarıçapı r.ı fc büyük iyonun yarıçapıdır.

Bakınız  Filozof Kimdir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu