CoğrafyaGenelSosyal Bilimler

Fırat Nehri Nerededir?

Fırat Nehri nereden doğar ve nereye dökülür, Fırat Nehri üzerindeki barajlar, Fırat Nehri hangi bölgededir.

Fırat Nehri, Doğu Anadolu’dan doğduktan sonra Türkiye topraklarını geçer, Suriye ve Irak topraklarının Basra Körfezi1 ne yakın yerde Dicle Nehri ile birleşerek Şattülarap adını alır.

Basra Körfezi’ne dökülür. Murat Nehri kaynağından hesap edildiği zaman uzunluğu 2700-2800 km..Fırat Nehri adını aldıktan sonraki bo­yu bazı kaynaklara göre 1700-2165 km. ka­dardır. Türkiye-Suriye sınırına kadar Mu­rat Nehri kaynağından-olan uzunluğu ise 1100 km.’dir. Fırat Nehri’nin yağış alanı 125.500 km2 olup, Türkiye’nin en büyük kabul havzasına sahiptir.

Karasu’dan daha uzun olan Murat Nehri, Keban yakınların­da birleştikten sonra Fırat adını alır. Fı­rat Nehri’nin genişliği ve derinliği çeşitli­lik gösterir. Bazı yerlerde akarsuyun ge­nişliği 80-100 m. olmasına rağmen bazı yerlerde yüzlerce metreyi bulur. Bazı yer­lerde birkaç m. olan derinliği bazı yerler­de 5-8 m.’ye ulaşır. Fırat Nehri’nin rejimi Türkiye’deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir. Mart ile Haziran ayları arasında yavaş yavaş ka-barır. Temmuz ile Ocak ayları arasında çe­kilmiş olmasına rağmen yine de bol su akı­tır. Urfa’nın Birecik ilçesi köprüsünde ya­pılan ölçmelerde; yıllık ortalama akım 830 m3/sn düşer,

Fırat, güney bölümünde vesınırımız dı­şında dağlardan uzaklaşır. Babil yukarısındaki Musayib’de genişliği 250 m. iken su kaybı nedeniyle daha aşağıda 50 m’ye iner. Derinliği ise 1 m’den az olur. Musayib’deki akım 4000 m3/sn’dir. Sonbaharda bu akım (Ekim’de) 400 m3/sn. düşer.

Fırat Nehri’nin en büyük değerlerinden biri, elektrik enerjisi elde etmek imkanla­rının çokluğu, elverişli baraj yerlerinin bu­lunmasıdır. Fırat üzerindeki Keban Bara­jı, Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en bü­yük barajıdır.

Bakınız  Demokrasi Nedir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu