Zooloji Nedir Neyi İnceler?

Zooloji alt dalları nelerdir, Zooloji tarihi gelişimi, Zooloji ve botanik nedir, Zooloji Nedir Neyi İnceler?

Hayvanlar alemi ile ilgili bilgilerin bir araya toplanması, ancak Yunanlı büyük filozof Aristo (M.Ö. 384-322) ile başlar.

Aristo’nun özelliği, yalnızca bu konuda beş adet bilimsel eser vermesi değil; aynı zamanda ilginç fikirler ortaya atması, hayvanlarla ilgili efsaneleri çürütmesi ve 500 değişik hayvanı çok ayrıntılı olarak anlatmasıdır.

Daha sonraki yüzyıllarda yaşayan bilim adamları, bu gelişmeyi sürdürememişler, tersine, Aristo’nun bazı hayvan tanımlarını saptırarak yeni efsaneler ve asılsız inançların doğmasına yol açmışlardır. Doğal bilimlerde, Romalılar döneminde de bir gelişme olmadı. Bu dönemde, hayvanlar üzerine kitap yazan tek bilim adamı Plinty the Elder(M.S.23-79) idi.

Ancak, 37 bölümde yazdığı “Doğal Tarih” adlı kitabın içinde bilimsel yaklaşımlarla birlikte, anlamsız efsaneler de vardı. Ortaçağ’da mistik ortamın garip inançlara ve bâtıl düşüncelere uygun olması, bu dönemde de gelişimi engelledi.

Hayvanlar aleminin yeniden incelenerek, bilimsel ve açıklamalı çalışmaların yapılması, ancak Rönesans Döneminde başlamıştır.