Zatülcenp Nedir-Tedavisi

Zatülcenp Hastalığı Nedir, Zatülcenp Neden Olur ve belirtileri nelerdir.

Zatülcenp yani plevra zarlarının iltihaplanması iki biçimde kendini gösterir. Zarlar arasında su toplanır, buna sulu zatülcenp adı verilir. Su toplamazsa kuru zatülcenp adını alır. Sulu zatülcenp kırıklık, öksürük ve yavaş yavaş 38-39° C’a çıkan ateşle sinsi bir şekilde ilerler. Titreme, şiddetli yan ağrıları belli başlı belirtilerdir.

Kuru zatülcenpte özellikle soluk alma sırasında yan ağrıları, ateş, öksürük, halsizlik, iştahsızlık ve zayıflama görülür.

Zatülcenp Belirtileri Nelerdir

Ateş, soluma güçlüğü, hasta tarafta ağrı, kuru bir öksürük, geceleyin terleme, iştahsızlık hastalığın en karakteristik belirtileridir. Kuru zatülcenpte iltihaplı plevra zarlarının birbirine sürtünmesinden ötürü zatulcenpyan ağrıları fazladır. Sulu zatülcenpte ise zarlar arası boşlukta su toplanması sonucu zarlar birbirine sürtünmez ve ağrılar hafifler.

Sulu zatülcenpte plevra boşluğunda toplanan suyu almak gerekir. Böylece hastanın nefes alma zorluğu giderilir ve akciğer dokusunun röntgenini almak mümkün olur. Fazla su birikmesinin önüne geçmek de tabiatıyla lüzumludur. Alınan bu iltihaplı su laboratuvar kontrolüne tabi tutulur. Zatülcenp’ in sebebi yüzde 90 tüberkülozdur.

Verem mikrobu kan ve lenf yollarından vücudun başka bölümlerine ve özellikle plevra zarlarına yerleşmeye başlar. Ama tüberkülozdan ayrı olarak zarlar arasında su toplanmasına sebep olan romatizma, zatürree, akciğer apsesi, frengi, kanser, kalp yetersizliği, nefrit, siroz, göğüs tümörleri gibi hastalıklar da vardır.

Zatülcenp Tedavisi

Zatülcenp olaylarının büyük bir çoğunluğu veremle ilgili olduğuna göre başka özel bir sebep yoksa uygulanacak tedavi, tüberküloz tedavisi şeklindedir. Tüberküloz basiline etkili olan streptomisin, P. A. S. izonikotinik asit ve benzerleri kullanılır. Bu arada hastanın mutlak istirahati şarttır. Nekahat dönemi de uzun sürmelidir. Eğer verem mikrobundan ileri geldiği kesin ise hastanın 3-5 yıl boyunca sürekli sağlık kontrolü yapılmalıdır. Zatürreeden ileri gelen zatülcenp olayları antibiyotiklerle kolayca tedavi edilir. Hasta vitamin ve proteini zengin besinler almalıdır.