Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir, Gazeteci yazar Yunus Nadi Abalıoğlu hakkında bilgi.

Gazeteci (Fethiye 1880-Cenevre 1945). Rodos Süleymaniye Medresesinde başladığı öğrenimini Galatasaray Sultanisi ile bir süre Hukuk Mektebinde sürdürdü. 1900’den sonra gazete yazılarına başladı. Gizli bir siyasal derneğe üye olma suçlamasıyla gönderildiği (1901) Midilli sürgününden sonra İstanbul’a döndü, İkdam ve Tasvir-i Efkar gazetelerine yazılar yazdı.

İkinci Meşrutiyet’ten sonra İttihat ve Terakki Fırkası’ nın organı Rumeli gazetesine başyazar oldu (1910), Aydın milletvekili olarak Meclisi Mebusan’a girdiği (1911) yıllarda bile gazeteciliğini sürdürdü. Kurduğu Yeni Gün (1918) gazetesinde Mütareke döneminin yanlış akımlarına cephe aldı, işgal kuvvetlerinin baskısı karşısında Anadolu’ya geçerek gazetesini orada yayımladı ve Muğla milletvekili olarak TBMM’ye katıldı (1920).

Cumhuriyetin kuruluşunu ve Atatürk devrimini destekleyen Cumhuriyet gazetesini 7 Mayıs 1924’te kurdu ve ölümüne kadar yönetti. Milletvekiliği ise 6. seçim dönemi sonuna kadar sürdü. Kendisinden sonra Cumhuriyet gazetesini yöneten oğulları Nadir Nadi ve Doğan Nadi tarafından her yıl konusu değişmek koşuluyla adını taşıyan bir armağan konuldu (1946). Gazetecilik ve siyasal yaşamına ilişkin anıları ölümünden sonra derlenerek yayınlandı.

En önemlileri: Ankara’nın ilk Günleri (1955), Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve isyanlar (1955), Çerkez Ethem Kuvvetlerinin ihaneti (1955), Kurtuluş Savaşı Anıları (1978).