Yugoslavya Hakkında Bilgi

Yugoslavya Hakkında Özet Bilgi, Yugoslavya Nerededir, Yugoslavya Tarihi ve Ekonomisi hakkında bilgi.

Balkan Yarımadasının batı kesiminde yer alan Yugoslavya, Adriya Denizinin de hemen hemen bütün doğu kıyılarını bir dikdörtgen biçiminde kaplamıştır. Ülkenin fiziki yapısındaki ayrıntılar kadar içinde yaşayan halkın değişik dil, din ve ırklardan olmaları da Yugoslavya’nın özellikleri arasındadır. Bu sosyal ve fiziki gerçekler yüzündendir ki bugünkü Yugoslavya sınırları içinde yakın yıllara kadar (1918) üç devlet (Sırp, Hırvat, Karadağ) yer almış bulunuyordu.

Yukarıdaki haritaya bir göz attığımız zaman Yugoslavya’nın coğrafya durumunun üç bölgeye ayrıldığını kolaylıkla görebiliriz. Adriya Denizini izleyen Dalmaçya Kıyıları, dağlık yerler durumunda olan Orta Bölge ve kuzey batıdaki Ovalık Bölge. Şimdi bu bölgeleri sırasıyla inceleyelim.

Dalmaçya Kıyıları, kuzeyde Adriya Denizi kıyısında bulunan Fiume’den, Arnavutluk sınırına kadar uzayan 580 km.’lik bir kıyı bölgesi durumundadır. Bu kıyılar da tıpkı Norveç’te olduğu gibi fiyortlarla işlenmiştir. Adriya Denizinin doğu kıyılarındaki sayısız ada, Yugoslav sınırlarını koruyan doğal bir sur değerindedirler.

Bu küçük adalar, yakın jeolojik çağlarda karşılaşılan bir çöküntüyle yugoslavyameydana gelmişlerdir. Bu olay sırasında denizin karalara kadar sokulduğu yerlerde fiyortlar açılmış ve suların kaplayamadığı yüksek yerler ise küçük adalar durumunu almıştır. Bu adaların en önemlileri şunlardır.

Veglia (Yüzölçümü 404 km.2 olan bu adayı Yugoslav’lar Kırk adıyla anarlar), Cherso (400 km.2), Brac (395 km.2), Hvar (312 km.2), Korcula (273 km.2). Dalmaçya kıyıları kireçli kayalıklardan meydana geien sarp uçurumlar ve sayısız mağaralarla vahşi bir görünüştedir.

Ortadaki dağlık bölge, ülkenin en geniş bir parçası durumundadır. Bütün bölgeyi kaplayan dağların özelliği, hepsinin Dalmaçya kıyılarına ve Adriya Denizi’ndeki adalara paralel bir biçimle uzamalarıdır. Bu dağ dizileri, milyonlarca yıl önce yerkabuğunun kırılma ve kıvrılmalarıyla meydana gelmiştir. Ülkenin güney – batısındaki Makedonya’da yeryüzü biçimleri pek karışıktır.