Yenişehirli Avni Bey Kimdir?

Yenişehirli Avni Bey hayatı ve eserleri, Yenişehirli Avni Bey hakkında bilgi.

19. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü şairlerindendir. Divan tarzında gayet kuvvetli eserleriyle tanınmıştır. Yenişehir’de doğdu, oranın eşrafından Bekir Paşa’nın oğludur.

Bağdat’ta Divan Katipliğinde ve İstanbul Budayet Mahkemesi üyeliğinde bulundu. Mevlevi tarikatına mensup olduğundan, öldüğünde İstanbul’da Bahariye Mevlevihanesine gömüldü. Yenilik cereyanlarına uzak kalmış olmasına rağmen 19. yüzyılın edebiyat aleminde önemli bir yeri vardır.

Şiirleri Divan tarzının en güzel örneklerindendir. Üslubu Nefinin üslubuna benzetilir. Bu arada Farsça şiirleri de vardır. Basılmamış bir divanı varsa da şiirlerinin hepsi bu eserde toplanmamıştır.