Yedi Kat Gökler ve Yedi Manyetik Alan

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

Yedi kat sema nedir, Yedi manyetik alanın dinimizdeki yeri hakkında kısa bilgi.

Beşinci sema bir milyon ışık yılı mesafede, altıncı sema ise 20-100 milyar ışık yılı mesafededir. 193 x 1021 km. Bu semalardan birinden diğerine intikal hem hız yetersizliği yüzünden, hem de manyetik gerilimleri aşması yönünden imkansızdır.

Bu semalara intikal için ışık hızım aşmak maddi hüviyeti terk etmek gerekir.
Bazı ilim adamlarına göre galaksi (yıldız birlikleri aileleri) merkezinde “kara delikler bir mekandan ötekine geçişi sağlar, yine bu hikmetten Kuran’da bahsedilmiştir. Demek ki Kuran, yedinci sema mekanını tarif ederken buna ait tüm astrofizik gerçeklerini de birlikte vermiştir. Ayetlerin ışığında yedi kat göklere ait prensipleri incelersek; görüldüğü gibi ayetlerde yedi kat gökteki nizamın ahengi ve fizik sağlamlığın tanımı başta gelmektedir.

İkinci önemli nokta yedi kat göklerde var olan bütün varlıkların Allah’ı teşbih ettiği, hamd ettiği gerçeğidir. Üçüncü nokta; Cenab-ı Allah’ın sıfatlarında Hallak ve Kudretli iradesi ile göklere doğrulması, yani ona yönelip tasarruf etmesidir. Bu gerçek, göklerin manyetik gerilimini başlatan ilahi kudretin ifadesidir.

Müminun Suresinin 17. ayetinde ise yedi kat sema, yani yedi yol tarifi geçmektedir. Bütün müfessirler 7 yoldan muradın 7 sema olduğunu kabul etmişlerdir. Gerçek budur. Buradaki incelik, yedi semanın yedi mekan olarak tanınması amacı ile tarik (yol) olarak tarif edilmesindedir. Böylece yola bağlı olarak boyutlar, mekan mesafeleri ve sonsuz süratler de Kuran diliyle açıklanmış olmaktadır.

Başta zikrettiğimiz gibi “Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Hükmedendir” buyuruyor. Bilindiği gibi arzın temel yapı taşı atomlardır. Atomların yapısını kısaca özetlersek, bir çekirdek enerjisi etrafında hareket halindeki elektron bulutlarıdır, diyebiliriz. Eskiden bu sistem güneş sistemine benzetilirdi.

Şimdi ise bu benzetmenin tamamen yanlış olduğu anlaşıldı. Zira bu sistem 7 kat sema sistemine benzemektedir. Bunun sebebi, elektronların keyfi olarak mahrek seçememeleri, atom çekirdeği etrafında yedi kat manyetik katlara uyum zorluğudur. Evet, atom çekirdeğinin etrafında yedi kat manyetik mekan mevcuttur. Bunlara elektronlara kıyas’la orbit (yuva) denir. Bir elektron bu manyetik katlardan birinde seyredebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir