Yaprak Nedir, Yaprak Çeşitleri Nelerdir

Yaprak nedir? Yaprakların özellikleri, çeşitleri, bölümleri, görevleri, parçaları hakkında bilgi.

yaprakYaprak, çiçekli meyveli bitkiler denilen bitkilerin üç ana organından biridir. Kök, sap (veya gövde) ve yaprak. Bunlar yüksek bitkilerin sürekli bir gelişim içinde bulunan üç ana bölümüdür.

Yaprak deyince aklımıza, bitkinin klorofil özümsemesini yapan yeşil renkli normal yapraklar gelir. Gerçekte botanik biliminde, biçim ve görevleri ayrı olmasına rağmen tohumun içinde taslak durumunda gelişmeye başlayan çenek yaprakları da yaprak olarak kabul edilir.

Ama biçim ve görevleri ne olursa olsun, her yaprak doğar yani bir yaprak sürgününden ortaya çıkar. Sürgün durumunda iken yaprağın büyümesi, hücrelerin büyümesiyle olur, yoksa hücrelerin sayısı artmaz, işte bunun içindir ki sürgün ancak irileşir ve şişer, uzamaz. Sürgün patlar patlamaz büyüme, hücre sayısının artmasıyla olur ve yaprak hızla normal uzunluğunu alır.

Yaprak kını: Bu, yaprak sapının dip tarafındaki bir genişlemedir. Yaprak sapının alt bölümünü örterek ikincil sürgünleri ve yaprak sapını korur.

Kulakçık: Bunlar da yaprak sapının dibinden çıkarlar. Yeşil renkte iki levhacık gibidirler. Bazı bitkilerde ne kılıf, ne de stipül vardır.

Yaprak kendi yaprak sapıyla doğrudan doğruya bitkinin ana sapına tutunur.

Yaprak sapı: Bu, yapraktaki hayati cevherleri bitkinin ana sapına, ana saptakileri de yaprağa ulaştırır. Ayrı olarak yaprağın ağırlığını taşır ve onu ışığa doğru yöneltir. Bazı bitkilerde, meyvelerin badıç biçiminde olanlarda, yaprak sapının dip tarafında yaprak yastığı denilen şişkinlikler görülür. Bunlar yaprağın kıvrılıp katlanmasını düzenleyen duyarlı organlardır. * .

Bazı bitkilerde yaprak sapı da yoktur. Yaprağın ana bölümü doğrudan doğruya ana sapa bitişiktir. Böylece yüksek bitkileri iki bölüme de ayırabiliriz: Saplı yapraklılar, sapsız yapraklılar.

Yaprak ayası: Yaprağın asıl yapraklık görevini yerine getiren bölümüdür. Yapısı çok incedir, klorofil kapsayan hücreleri ışığa yönelmiş durumdadır. Üst yüzü daha koyu yeşil, alt yüzü daha açık yeşildir. Alt yüzünde damarlar göze çarpar ve çok sayıda gözenek bulunur.

Dil: Bunlara buğdaygiller familyasında rastlanır. Yaprak sapı ilaç yaprak kınının bitişiğindeki zarımsı levhacıklardır.