Yangın Sigortası Nedir, Zorunlu mudur?

Yangın Sigortası içeriği nedir hangi durumları kapsar, Yangın Sigortası maddeleri hakkında bilgi.

Evinin, malının yangın felaketine uğramasından endişe edenler yangın sigortasına başvururlar. Bu çeşit sigortalarda iki taraf da bazı hak ve vazifeler alır. Sigorta şirketi, aradaki anlaşma devam ettiği müddetçe, sigorta ettiği eşyanın yanması halinde belirli bir tazminat vermeyi önceden kabul eder.

Bu anlaşmada eşyanın cinsi, miktarı, özellikleri yangına elverişli bulunup bulunmadığı göz önüne alınır. Sigortalanan eşyanın değeri ne kadar yüksek olursa, sahibinin yıldan yıla ödeyeceği primde o derece yüksek olur.

Ayrıca, yapının yangına elverişli bulunması, eskiliği, daha başka özellikleri de bu primi yükseltir. Yapının değeri ne olursa olsun, yangın halinde sigorta ev sahibine kaybın tamamını ödemez; ancak, başlangıçta iki taraf tarafından kabul edilen miktarı öder.

Anlaşmada 20.000 liralık sigorta yapılmışsa, ev yandığı zaman, 20 bin tl’lik zarar karşılanır.