Wictor Hugo’nun Türk Edebiyatına Etkileri

Wictor Hugo’nun Türkçeye çevrilen eserleri hangileridir, Wictor Hugoyu örnek alan Türk yazarlar kimlerdir, Wictor Hugo’nun Türk Edebiyatına Etkileri

Wictor Hügo’nun bütün Avrupa ülkelerine yayılmış olan tesiri bizim memleketimizde de kendini belli etmiştir. Namık Kemal ile Abdülhak Hamit Tarhan üzerinde bu tesirin büyük olduğu ilerden beri söylenir.

Eserlerinden birçoğu dilimize çevrilmiştir. Daha ortaya ilk çıktığı zaman Les Miserables özet olarak ve Mağdurun hikayesi adiyle hemen tefrika olunmuş, 1870-71 yılında bazı manzumeleri nesir olarak, Etem Pertev Paşa tarafından da Uyuyan çocuk manzumesi dilimize çevrilmiştir. Şemseddin Sami Sefilleler’i tam olarak tercüme etmiştir (1880, 1934).

1883 ten sonra gazetelerimizdeki edebiyat bölümlerine yazmaya başlayan gençler Fransızca seçme yazılardan tercümeler yaparken Hugo’nun da birçok manzumelerini dilimize çoklukla nesir olarak tercüme etmişlerdir; bundan Muallim Naci bile kurtulamamıştır. Muallim Naci o sıralarda Beşir Fuat ile mektuplaşırken Hügo hakkında bazı fikirlerini de yazmıştır. Beşir Fuat Kral eğleniyor piyesini tercüme etmiş, ayrıca Hugo hakkında güzel bir kitap da yazmıştır.

1908 den sonra Hügo’nun 1893 İhtilali dilimize çevrilmiş ve gene daha az bir çapta da olsa tek tük manzum parçaları tercüme edilmiştir. Bunlar arasında en meşhurları Halil Nihat Boztepe’nin tercüme ettiği manzumeyle, Ali Ulvi Elöve’nin adepte edip bir iki okul neslinin ezberinde bulunan: Merdiyedir.

Wictor Hugo’nun Fransız Edebiyatı Üzerindeki Etkisi