Volfram Tungsten Madeni Nedir, Atom Numarası

Tungsten cevheri nerelerde bulunur, Volfram diğer adıyla Tungsten bileşimi nedir, Volfram Tungsten Madeni Nedir, Atom Numarası

Volfram son senelerde önemli iktisadi ve sınai değer alan nadir bir madendir. On altıncı asırdan beri bu cevhere rastlanmakta ve bilhassa kalay grubunun bir cüzü sanılmaktaydı. Volframın metal olarak ilk keşfi İsveçli kimyager Scheel’e aittir.

Atom numarası 74, Atom ağırlığı 183,85, kimyasal simgesi W’dur.

Volframın iki önemli hususiyetinden biri izafi sıklet bakımından çok ağır ve hemen hemen altına yakın olmasıdır.
(izafi sıkleti: 16) bu hususiyetinden ötürü Tungstien, Tungsten, Schvverstein yani ağır taş da denilmektedir.

Bu cevherin ikinci hususiyeti de erime derecesi (Smelzpunkt) çok yüksek olmasıdır. (Bureau of Standards – Washington) dan Dr. C. W. Waider ve Dr. G. R. Burgess’in tespitine nazaran 3.080 derecedir. Bilahare yapılan denemelerde bu miktar 3.400 derece olarak tespit edilmiştir.

işte yukarı iki mühim hususiyet bu metale izabe, elektrik ve diğer sınai şubelerinde en büyük yeri verdirmektedir. Bugün elektrik ampul imalinde ziya neşreden telinde hararete dayanma bakımından Volframa mutlak bir ihtiyaç vardır. Bilhassa Volfram ve Osmium’un birleştirilmesiyle erime noktası daha yükseldiğinden daha müsait bir halita elde edilmektedir. Esasen Osram ampulleri bu adı bu iki madenin ilk ve son hecelerinin birleştirilmesinden almıştır. Volfram kullanılması suretiyle imal edilen elektrik lambaları aynı kuvvette ziya neşreden eski kömürlülere nazaran üç defa daha az enerji istihlak etmektedir.

Yalnız ampul sanayiinde sarf edilen Tungsten pek mahdut bir miktara inhisar eder. Takriben 50.000 ampule bir kilo Tungsten kullanıldığına göre dünya istihlaki beş, on ton içinde olması lazım gelir. Netekim mensucat sanayiinde de Volframın bazı mahlullerinden istifade edilmektedir. Mesela; ipekli kumaşların boyalarına Volfram (Wolframsauren Salzen) karıştırılmak suretiyle ipekli kumaş ağırlaşmakta ve bu cins ipekli kumaşlar piyasada pek fazla rağbet celp etmektedir. Aynı zamanda pamuklu mensucatı da ateşe karşı dayanıklı veya yanmaz kumaş imalinde Volframdan istifade edilmektedir. Yalnız gene bu gibi sanayiinde volfram sarfiyatı pek azdır. Senelik umumi sarfiyat birkaç ton etrafında oynamaktadır.

Volfram istihlakinin satışı ve geniş sahada kullanılışı demir sanayiidir istihlakin heme hemen % 95 ve hatta daha fazlasını belletmektedir. Bu da bilhassa mıknatıslı ve elastikiyeti fazla demir imalinde ve bazı alüminyum bakır ve krom halitalarında toplanmaktadır.

Tungsten’in erime derecesi yüksek olması, fazla sürati olan aletlerde kızdığı, hatta bazen kızılca hale gelmesiyle de şeklini ve sertliğini muhafaza etmesi bu metale sanayide, harp malzemesi imalinde hususi bir mevki verdirmektedir.

Selenyum Madeni Nedir, Nerede Bulunur