Uranyum Nedir, Uranyum Elementinin Özellikleri

Uranyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Uranyum elementi ile ilgili bilgi.

Uranyum, toplumsal olaylar arasında adı sanı anılmazken günün birinde birdenbire büyük ün kazanan önemli kişilere benzemektedir. Uranyumun kazandığı bu büyük ün başlangıçta insanlık için hiç de hayırlı olmamıştı: .1945 yılı ağustosunda Japonya’da Hiroşima’ya atılan atom bombası bu maddeden yapılmıştı. Uranyum’un kimya sahnesinde ortaya çıkışı 1789 yıllarına rastlar. M. H. Klaproth ona, Bohemya maden ocaklarında araştırma yaparken bulduğu bir madenin içinde rastlamıştı. Pechblende adını verdiği bu maden filizinde gözüne çarpan yeni maddeye, o sıralarda (1781) yeni keşfedilen Uranüs gezegenine atfen Uranyum adını verdi. Uranyum ‘un Pechblende denilen cevherden elde edilişi 1841 yılına rastlar (Fransız kimyacısı Eugene Peligot).

uranyumUranyum, uzun süre cam ve seramik eşya yapımında belirli bir teknik fayda gözetilmeden kullanıldı. Bu arada tıpta ve fotoğrafçılıkta da kullanıldığı oldu. İki ünlü Fransız bilgini Pierre ve Marie Curie, Pechblende denilen madenden radyumu elde ettikleri sırada Uranyum ‘un da radyoaktif özelliklere sahip olduğu anlaşıldı (Bu madende uranyumun radyuma oranı üç milyonda bir gibi korkunç bir miktardı.) 1942 yılına doğru Uranyum atomunun çekirdeğinin parçalanması sonucu çok büyük bir enerji elde edileceği anlaşıldı.

Gerçekten de 1 gram uranyum üç veya dört ton kadar kömürün verdiği ısı enerjisi kadar enerji sağlıyordu, işte bu korkunç enerji insanları Atom Bombasına götüren ilk yol oldu.

Zincirleme Reaksiyon

Uranyum, atom çekirdeği parçalanmasına yol açan tipik bir elemandır. Genellikle bir atom çekirdeği birtakım elemanter taneciklerle bombardıman edildiği zaman atom ağırlığı ve atom numarası farklı başka bir atoma dönüşür. U 235 gibi atomu ağır olan bir maddenin atom çekirdeği nötronlarla bombalanınca çekirdek iki parçaya ayrılırken birtakım nötronlar da yayar. Bu bir atom yahut çekirdek parçalanması olayıdır ve bu olay sırasında korkunç bir enerji açığa çıkar. Çekirdek parçalanması sırasında başka birtakım nötronların da çekirdekten dışarı fırladığı görülür. Bu nötronlar öteki atomların çekirdeklerini bombardıman etmekte işe yarar. Böylece bir defa çekirdek parçalanması olayı patlak verince parçalanma, uranyumun öteki çekirdeklerine de bulaşır ve zincirleme reaksiyon denilen bu tip parçalanma sonucu kısa zamanda korkunç bir enerji elde edilir. Zincirleme reaksiyonu Atom Reaktörleriyle frenlemek mümkündür. Bu durumda reaktör zengin bir enerji kaynağı görevini yapar.