Ur Şehri Hakkında Bilgi

Ur şehri nerededir, Ur şehri nerede yer alır, Ur şehri tarihi, kuruluşu hakkında bilgi.

Mezopotamya’da eski bir Sümer şehridir. Bu şehir Fırat Nehri’nin denize döküldüğü yerde olduğu için gemilerin barınmasına çok elverişli idi. Yük dolu gemiler buradan Basra Körfezi’ne çıkarak Hint Okyanusu’na geçerdi.

Kalıntılarından anlaşıldığına göre Ur (veya Uru) çok büyük bir şehirdi. Saray ve tapınaklar taş ve pişmiş tuğlalardan, diğer, binalar ise çiğ tuğla ve kerpiçten yapılıydı. Şehrin yıkıntıları 19. yüzyıl sonunda bulunmuştur.

Tarihi kesin olarak bilinemeyen Ur şehrinin ilk çağların en ileri şehri olduğu, yapılarının düzenliliğinden, suyolları ve kanalizasyon teşkilatının varlığından kolayca anlaşılmaktadır.

Ur sitesi Mezopotamya tarihinde üç defa baş site olmuştur. Ur’da 32 m. boyunda, 25 metre eninde tapınak “Ziggurat” bulunmuştur. Tapınağın duvarlarında yarı tanrılaşmış birçok hayvan resimlerine rastlanmıştır. Ayrıca fevkalade renkli fritzlerie süslü duvarlarda bulunan süt sağım tablosu İlgi çekicidir.