Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne zaman kuruldu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkında bilgi.

Cumhuriyet devrinin bankacılıktaki büyük başarılarından biri de müstakil bir merkez bankasının kurulması olmuştur. 1863’te yabancı sermaye ile teşekkül etmiş, imtiyazlı bir ihraç bankası haline getirilmiş olan Osmanlı Bankası, Cumhuriyetin ilanından sonra milli ekonominin ihtiyaçları bakımından yeni şartlara kafi gelemezdi. Memlekette gün geçtikçe artan sınai, ticari faaliyetlerin milli menfaatler bakımından para ihtiyacını karşılamak, krediyi, para haraketlerini nizamlamak, Türk parasına istikrar vermek lazım geliyordu.

Bu maksatla 1931’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. Para istikrarını ve ayarlamasını sağlamak maksadıyla 1930’da Türkiye’deki büyük bankalardan vücuda getirilmiş olan bankalar konsorsiyumu, Merkez Bankasına bir hazırlık safhası olmuştur.