Türkçede Başlıca Argo Kelimeler

Türkçedeki başlıca Argo kelimeler ve anlamları, Türkçe dilindeki belli başlı Argo kelimeler hakkında bilgi.

Açmaz: Hile, desise Afili: Gösterişli

Ağzı dört köşe olmak: Keyiflenmek, neşelenmek Alengirli: Gösterişli

Boğuntuya getirmek: Parasını almak, soymak

Bozum etmek: Mahcup etmek, utandırmak

Cavlağı çekmek: Ölmek

Cızlam: Kaçma, sıvışma

Dikiz etmek: Seyretmek, gözetlemek

Düdük makarnası: Aptal, sersem.

Dümen: Hile, dalavere

Erketeci: Gözcü, kollayıcı

Fasulye mi dedin?: Manasız bir söz söyledin.

Ferteği çekmek: Kaçmak, savuşmak.

Hacamat etme:

Hafif yaralama Harcamak:

Öldürmek Islatmak: Birini dövmek

Kaşalot: Aptal, budala

Kereste: Anlayışsız, terbiyesi kıt kaba adam

Kesilmek: Çok hoşlanmak.

Kıl çekmek: Dalkavukluk etmek.

Kız gibi: Yepyeni, gıcır gıcır.

Klark çekmek: Reddetmek, yüz vermemek,

Macar: Bit

Madara: Âdi, fena, sevimsiz şey

Mandagözü: Eski yirmi beş kuruşluk

Mandepsi: Tuzak, dalavere

Mangır: Para

Mantar: Yalan

Martaval: Yalan, uydurma

Matrağa almak: Alaya almak,

Maval okumak: Kandırmaya çalışmak

Mektebe başlatmak: Satmak, elden çıkarmak

Muşmula: İhtiyar.

Nalları dikmek: Ölmek

Numara: Dalavere,

Orostopolluk: Kahpece iş hile

Ördek: Şehir dışı hatlarında otobüslere fazladan alınan yolcu.

Ötmek: Gevezelik etmek; kusmak Palas: Kolay, rahat nesne veya yer.

Palazlanmak: Karşı gelmek, bağlı olmaktan kurtulmak.

Pandispanya gazetesi: Uydurma, inanılmayacak sözler yazan hayali gazete

Papaz uçurmak: Tam manasiyle eğlenmek, içki alemi yapmak.

Papel: Eski bir liralık kağıt para

Parlatmak: Birkaç kadeh içmek

Pasaportunu vermek: Kovmak

Pas geçmek: Aldırış etmemek, vazgeçmek.

Pas vermek: Müsait davranmak, ümit vermek

Pekmez: Kan

Perdahçılık: Palavra atma, yalan söyleme

Pilâki: Aptal, sersem

Piyastos olmak: Yakalanmak

Piyazlamak: Yüze gülmek, kompliman yapmak

Posya koymak: Birisinin işine mâni olmak, aleyhinde çalışmak

Potas: Üstü, başı dökük, sünepe insan

Racon kesmek: Gösteriş yapmak, muhakeme edip hüküm vermek Rampa etmek: Yanaşmak, bir masaya davet edilmeden sokulmak Röntgen: Gizlice seyretme Saloz: Aptal, sersem, budala Sepetlemek: Kovmak

Sıfırı tüketmek: Tahammülü kalmamak

Sıfır numara: En mükemmel

Tahtalı köy: Mezarlık

Tapon: Değersiz şey

Tereyağı: Bön, saf adam

Tıraş: Gevezelik, yalan

Vataıiı kurtarmak: Vaziyeti idare etmek

Volta: Bir aşağı, bir yukarı dolaşmak

Yandan çarklı: Şekeri bardağın kenarında gelen çay

Zil: Karnı aç ve iştahlı kimse

Zoka: Tuzak, hile

Zom: Çok sarhoş kimse

Zula etmek: Çalmak, aşırmak