Türkçede Başlıca Argo Kelimeler

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 4 views

Türkçedeki başlıca Argo kelimeler ve anlamları, Türkçe dilindeki belli başlı Argo kelimeler hakkında bilgi.

Açmaz: Hile, desise Afili: Gösterişli

Ağzı dört köşe olmak: Keyiflenmek, neşelenmek Alengirli: Gösterişli

Boğuntuya getirmek: Parasını almak, soymak

Bozum etmek: Mahcup etmek, utandırmak

Cavlağı çekmek: Ölmek

Cızlam: Kaçma, sıvışma

Dikiz etmek: Seyretmek, gözetlemek

Düdük makarnası: Aptal, sersem.

Dümen: Hile, dalavere

Erketeci: Gözcü, kollayıcı

Fasulye mi dedin?: Manasız bir söz söyledin.

Ferteği çekmek: Kaçmak, savuşmak.

Hacamat etme:

Hafif yaralama Harcamak:

Öldürmek Islatmak: Birini dövmek

Kaşalot: Aptal, budala

Kereste: Anlayışsız, terbiyesi kıt kaba adam

Kesilmek: Çok hoşlanmak.

Kıl çekmek: Dalkavukluk etmek.

Kız gibi: Yepyeni, gıcır gıcır.

Klark çekmek: Reddetmek, yüz vermemek,

Macar: Bit

Madara: Âdi, fena, sevimsiz şey

Mandagözü: Eski yirmi beş kuruşluk

Mandepsi: Tuzak, dalavere

Mangır: Para

Mantar: Yalan

Martaval: Yalan, uydurma

Matrağa almak: Alaya almak,

Maval okumak: Kandırmaya çalışmak

Mektebe başlatmak: Satmak, elden çıkarmak

Muşmula: İhtiyar.

Nalları dikmek: Ölmek

Numara: Dalavere,

Orostopolluk: Kahpece iş hile

Ördek: Şehir dışı hatlarında otobüslere fazladan alınan yolcu.

Ötmek: Gevezelik etmek; kusmak Palas: Kolay, rahat nesne veya yer.

Palazlanmak: Karşı gelmek, bağlı olmaktan kurtulmak.

Pandispanya gazetesi: Uydurma, inanılmayacak sözler yazan hayali gazete

Papaz uçurmak: Tam manasiyle eğlenmek, içki alemi yapmak.

Papel: Eski bir liralık kağıt para

Parlatmak: Birkaç kadeh içmek

Pasaportunu vermek: Kovmak

Pas geçmek: Aldırış etmemek, vazgeçmek.

Pas vermek: Müsait davranmak, ümit vermek

Pekmez: Kan

Perdahçılık: Palavra atma, yalan söyleme

Pilâki: Aptal, sersem

Piyastos olmak: Yakalanmak

Piyazlamak: Yüze gülmek, kompliman yapmak

Posya koymak: Birisinin işine mâni olmak, aleyhinde çalışmak

Potas: Üstü, başı dökük, sünepe insan

Racon kesmek: Gösteriş yapmak, muhakeme edip hüküm vermek Rampa etmek: Yanaşmak, bir masaya davet edilmeden sokulmak Röntgen: Gizlice seyretme Saloz: Aptal, sersem, budala Sepetlemek: Kovmak

Sıfırı tüketmek: Tahammülü kalmamak

Sıfır numara: En mükemmel

Tahtalı köy: Mezarlık

Tapon: Değersiz şey

Tereyağı: Bön, saf adam

Tıraş: Gevezelik, yalan

Vataıiı kurtarmak: Vaziyeti idare etmek

Volta: Bir aşağı, bir yukarı dolaşmak

Yandan çarklı: Şekeri bardağın kenarında gelen çay

Zil: Karnı aç ve iştahlı kimse

Zoka: Tuzak, hile

Zom: Çok sarhoş kimse

Zula etmek: Çalmak, aşırmak

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Türkçede Başlıca Argo Kelimeler"


Top