Türk Tıp Tarihi Hakkında Bilgi

Türk Tıp Tarihi kongresi ne zaman yapıldı, Türk Tıp Tarihi arşivi, Türk Tıp Tarihi Hakkında Bilgi

Tıp tarihimizin sayfalarını karıştırır ve bundan on asır önce, büyük Selçuk tababetine girerken, İslam ve Türk dünyasında tıp sahasında çok mühim olaylarla karşılaşırız. Türkler her gittikleri memlekette medeni bir varlık göstermişler ve onun canlı abidelerini bırakmışlardır.
Mısıra bakalım; orada Fustatta İbni Tolun’un 874 de yaptırdığı hastaneye, Salahad-dini Eyyubinin On ikinci asırdaki darüşşifasına, On üçüncü asırda Türk kölemenlerinden Seyfeddin Kalavun’un hastanesine rastlarız. On ikinci asırda Suriye’nin ve Filistin’in Şam, Halep, Trablus, Hama, Kudüs gibi şehirlerinde de sırasıyla Nureddin Şehit, Ergun Kamil, Kaymeri, gene Eyüplü Salahaddin hastanelerini buluruz. Bağdat’a gidelim; orada Türk veziri Adudütdevlenin Adudiye bimaristanını, Nizamülmülkün Nizamiyye denen medresesini buluruz. Vaktiyle Türk ülkesinin bir parçası olan ve bir çok Türk hükumetlerinin yaşadığı İran’ın Kirman sahasında Kutluğ Türkanın hastanesini, daha eskiden Rey’de Ebubekir Razi’nin hastanesini buluruz.

Muhakkak ki Türk zekasının ilim ve fende müstesna siması İbni Sina’yı Hemedanda kabrinde istirahata terk ettikten ve civarda eski Türk oruklarının ülkelerinde sıhhi ve içtimai muavenet müesseselerini dolaştıktan sonra Anadolu’ya girelim. Aynı esaslarla orada büyük ve yedi asırlık bir medeniyetin izleri üzerinde dolaşalım neler görürüz?

Anadolu’nun On üçüncü asırda temiz ve muntazam Kayseri (1205), Sivas (1217), Divrik (1228), Konya (1219-1236), Çankırı (1235), Amasya (1308), Tokat, Akşehir, Kastamonu, Konya Aktarayı, Erzincan, Erzurum gibi şehirlerinde ve diğer yerlerde pek çok hastaneler buluyoruz.

Türklerin, Yunan tıbbının Önce Süryanice ve sonra Arapça’ya çevrilen tıbbi tercüme devrinden sonra Ebubekir Razi, İbni Sina gibi alimlerin teliflerinden esasını alarak bir yok neşriyatta bulunan ve şarkta Müslüman olan ve olmayan Türk, Arap, İranlı, Mecusi, Müsavi, hatta Hristiyan alimlerinin eserlerine rastlarız. İşte bu belli başlı örnekler Türk Tıp Tarihinin ne kadar eskiye dayandığını ve ne kadar muhteşem olduğunu anlatmaya yeter de artar bile.