Türk Edebiyatının Batılaşması

Türk Edebiyatında Batı Uygarlığına yöneliş çağı, Türk edebiyatının Batı kültüründen etkilenmesi, hakkında kısa bilgi.

Osmanlı İmparatorluğu 1839 yılında Tanzimat’ı ilan etmekle resmen Batı Uygarlığına katılmış oluyordu. Osmanlı Türk aydınlarının ümmet uygarlığından kurtulma arzusu ile başlayan bu devrim, Türk Edebiyatında da etkisini göstermekte gecikmedi. Şinasi’nin 1860 yılında çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Ahval gazetesinde ilk eserlerini veren bu yenilik edebiyatının ortak niteliklerini şöyle sıralayabiliriz:

turk_edebiyatiDüşünüş ve zevkte Doğu’dan Batıya yönelme başlar.

Edebiyat, geleneklere olan bağlılığı bırakıp gitgide hayata yaklaşarak yürümeye başlar. Hatta toplumda kaynaştırıcı rol oynar.

Nesir, gazete ve dergi yazılarıyla tabiileşir ve nazıma göre üstün bir değer taşır. Fikir birinci plana geçer.

Konu birliğine ve planlı bütün güzelliğine doğru gidilir. Türk Edebiyatında Batıya yöneliş çağını dört dönemde incelemek gerekir:

Tanzimat Edebiyatı (1839 – 1896).

Edebiyat-ı Cedide Servet-i Fünun (1896 – 1901).

Ulusallaşma Dönemi Edebiyatı (1908 – 1920).

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923 ten sonra).