Turizm Haftası İle İlgili Yazı

Turist Kimdir, Turizm Haftası ne zaman Kutlanır, Turizm Haftasının anlam ve önemini anlatan yazı.

Atalarımız: Çok yaşayan değil, çok gezen bilir, demiş. Bu sözün değeri her geçen gün biraz daha anlaşılmaktadır.

Günümüzün ağırlaşan yaşam koşulları insanları daha çok çalışmaya zorlarken, bu çalışmanın verdiği yorgunluğu gidermek için daha iyi dinlenme gereği ortaya çıkmaktadır. Dinlenmenin en etkili biçimlerinden birisi ise gezmektir.

Gezen insan yeni yerler görür, yeni insanlarla tanışır, bilgisi ve görgüsü artar. Kısaca diyebiliriz ki geziler, insanları dinlendirdiği gibi, bilgisinin ve görgüsünün artmasına, kişiliğinin gelişmesine yardımcı olur.

Ticaret amacıyla yapılan geziler de aynı faydayı sağlar.

turizm_haftasıİşte, dinlenmek, görmek, öğrenmek, ticaret yapmak gibi amaçlarla yapılan gezilerin tümüne Turizm diyoruz. Hangi amaçla yaparsa yapsın, gezi yapan insana Turist denir. Bireylerin veya toplulukların yurt içinde yaptıkları geziler İç Turizm, yurt dışına yaptıkları geziler Dış Turizm diye isimlendirilmektedir.

Günümüzde Turizm, bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bacasız Endüstri diye nitelendirilen turizmin yurt kalkınmasındaki payı çok büyüktür.

Yurdumuza gelen Turistler gezmek görmek, yemek, yatmak ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için alış – veriş ederek para bırakmaktadırlar. Yabancıların bıraktığı ve döviz adını verdiğimiz bu paralar, dış ülkelerden satırı almak zorunda olduğumuz mallara karşılık olarak ödenir.

Böylece kendi malımızı satmış, dışardan aldığımız mallar için para vermemiş oluruz. Onun için bir ülkenin zenginleşmesinde turizmin etkisi büyüktür.

Her insan, tanımadığı yerleri görme, yeni bilgiler edinme, diğer ülkelerde yaşayan insanları örf ve adetlerini öğrenme özlemi içindedir. Ancak insanın, bu özlemini giderebilmek için doğal ve tarihi zenginlikleri olan, rahat, ‘güvence altında ve özgürlük içinde gezebileceği ülkeleri tercih edeceği unutulmamalıdır.

Binlerce yıldan beri gelip geçmiş uygarlıkların beşiği yurdumuz sayısız tarihi eserlerle doludur. Edirne’den Kars’a kadar bütün Anadolu’da, tarihin her devrini simgeleyen kalıntılara rastlamak mümkündür. Bu tarihi zenginliğe eşsiz doğa güzelliklerini, her mevsim insana huzur veren iklimini eklediğimizde Türkiye’nin bir turizm cenneti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yurdumuz turistik bakımdan, Trakya ve Marmara’ Bölgesi, İzmir ve Güneybatı Kıyı Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Batı Akdeniz Kıyı Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi, Doğu Bölgesi, (Van Bitlis, Van Gölü Çevresi ve Erzurum, Kars, Ağrı olmak üzere bu bölge ikiye ayrılır.) Kuzeydoğu Bölgesi, Güneydoğu Bölgesi, Hakkari ve dolayları olmak üzere on bölgeye ayrılmıştır.

Yurdumuzda Turizm, her geçen gün biraz daha önem kazanmakta, değeri daha çok anlaşılmaktadır. Artık Türkiye’de Turizm endüstrisi dediğimiz, otel, motel, mokamp, tatil köyü, park gibi çeşitli eğlenme ve dinlenme yerleri yapım, bakım ve işletilmesine gereken önem verilmektedir.

Yurdumuza gelen turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak, iç turizm hareketlerini geliştirmek, yurt dışına çıkan vatandaşların gezilerini düzenlemek, yurdumuzda turizm endüstrisinin kurulmasını sağlamak ve yurdumuzu bu yönden dış ülkelerde tanıtmak amacıyla, 1957 yılında Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur. 1949 yılında kurulan Türkiye Turizm Kurumu da bu konuda yayınlar, yapmak, tarihi eserlerin korunmasını sağlamak, yurdumuzu yabancılara tanıtmak için çaba harcamaktadır. 1955 yılında kurulan Türkiye Turizm Bankası A.Ş. ise yurdumuzda Turizm Endüstrisi’nin kurulması ve gelişmesi için otel, motel, tâtil köyü gibi turistik tesisler yapmakta veya yapanlara yardımcı olmaktadır.

Bütün bu çabalar sonucu her geçen yıl yurdumuza gelen turist sayısında artışlar olmakta ve turizm gelirimiz de bu oranda fazlalaşmaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın yayınladığı 1973 Turizm İstatistikleri Bülteninden edindiğimiz bilgiye göre 1972 yılında yurdumuza 1.034.955 turist gelmiş iken, 1973 yılında bu sayı 1.341.572’ye çıkmıştır. 1963 yılında yurdumuzu 198.841 turist ‘in ziyaret ettiğini belirtirsek 1973’teki sayının küçümsenmemesi gerektiği inancına varırız. 1972 yılında turizmden elde edilen gelir 126.709.000 dolar iken, 1973 yılında 215.096.000 dolara yükselmiştir.

Ancak, hemen şunu belirtelim ki Türkiye gibi paha biçilmez doğal ve tarihi zenginliklere sahip bir memleket için bu sayılar asla yeterli değildir. Bu sayıları yeterli düzeye ulaştırmak için ulusça ve elbirliğiyle çalışmamız, bu arada doğal güzelliklerimizi korumamız, el sanatlarımızı geliştirmemiz, müzelerimizi zenginleştirmemiz, yeni oteller, moteller, kampingler, tatil köyleri, lokantalar, beynelmilel standartta oto yolları, ekspres yollar yapmamız, ulaşım düzenini sağlamamız, her türlü imkandan yararlanarak yurdumuzu tanıtmamız, turistlere karşı anlayışlı ve yardımcı olmamız gerekmektedir.

Mart ayının 3’üncü’ Pazartesi günüyle başlayan hafta yurdumuzda Turizm Haftası olacak kabul edilmiştir. Her yıl bu hafta boyunca bu konuda çevremizi aydınlatırken, bütün yıl boyunca bize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.