Tunus Hakkında Bilgi

Ülkeler Rehberi Tunus – Tunus ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Tunus, Kuzey Afrika’nın yüzey oluşumları yönünden en değişik biçimlere sahip olan ülkesidir. Belli başlı üç yüzeysel bölgeye ayrılır. Kuzeydeki Dağlık Bölge, doğu kıyısı boyunca uzanan ve steplerle kaplı olan Düzlük Bölge, güneydeki Çöller Bölgesi.

Kuzeydeki dağlık bölgede iki dağ sırasına rastlanır. Kıyıya yakın olan birinci dağ şifası Mecerda Dağları’dır. Bunlar Cezayir’deki sıradağlarla birleşirler. Krumirya ve Mogod, batıya yönelen bu dağların en önemli grubudur, yükseklikleri 1500 metreyi aşmaz. Daha güneyde kalan ikinci dağ sırası ise Kuzey Tunus’un büyük bir bölümünü kaplar. Bu dağlar grubuna Tunus’un Sırt Dağları adı verilir. Cebel-i Şambi (1544 m.), Cebel-i Mrhila (1378 m.), Cebel-i Sere (1357 m.) Bu dağların en yüksek tepeleridir.

tunusKuzeydeki bu iki dağ sırası arasında uzanan vadiye Mecerda Vadisi adı verilir. Bu vadiden akan ve Tunus’un en önemli nehri olan akarsu da aynı adı taşır. Meyve bahçeleri, tahıl tarlaları ve bağlarıyla Mecerda vadisi Tunus’un en bereketli topraklarını meydana getirir.

Doğu kıyısı boyunca uzanan düzlük bölgeler Akdeniz ikliminin tipik özelliklerine sahiptir. Gelgit olayı da bu kıyılarda önemlidir, hele Gabes Körfezi’nde denizin yükselmesi 2 m’yi bulur. Tunus’un güney, hatta orta kesimleri yağışların azlığından ötürü aşırı derecede kurak bölgelerdir. Buraları tipik bir çöl oluşumundadır. Yer yer Şat denilen tuzlu su havzalarına rastlanır. Cezayir’in güneydoğusuyla Tunus’un orta ve güneyine rastlayan Şat’lar, Gabes Körfezi’nden batıya doğru 350 km. boyunca uzanırlar. Cerid, Garsa ve Melrir en büyük şat gölleridir. Bunlar, kesin kıyısı olmayan, derinliği yağışlara göre azalıp çoğalan tuz beyazı renginde sığ göleklerdir.

Zeytin ağaçları ve sebze bahçeleri Tunus’un bitki örtüsüne hâkim olan unsurlardır. Dağlar yer yer çam ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır. Çöllerin yeknesaklığı içinde beliren vahalarda hurma ve incir ağaçlarına rastlanır. Tek hörgüçlü deve evcil hayvanların en önemlisidir. Güneyde pars, sırtlan, çita gibi hayvanlar yaşar. Tunusun Başkenti Tunustur.