Tuğ Nedir?

Tuğ Nedir, Tuğ sembolü ne anlama gelir, Osmanlı zamanında kimlere kaç adet tuğ verilirdi, Tuğ hakkında bilgi.

Sancağa yakın bir saltanat alametidir. Atkuyruğunun bir mızrağa geçirilmesinden ibarettir. Kuyruk beyazdır ve al renge boyanmıştır.

Türkler de iki bin yıllık bir saltanat sembolüdür. Padişahın arkasından 7 veya 9 tuğ götürülür. Vezirle fin tuğları, padişah tarafından onun adına hareket edebileceğini göstermek için verilir. Sadrazama 5, vezirlere 3, beyler beylere 2, sancak beylerine bir tuğ verilirdi.