Topluluk Arasındaki Muaşeret Ölçüleri

DOWNTOWN DALLAS SKYLINE, TEXAS

Topluluk Arasındaki münasebet ölçüsü Nedir, İnsanlar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır.

Bir topluluk arasında bulunan kimse, hareketlerini kontrol etmek ve cemiyet ahlakına saygılı olmak zorundadır. Kimsenin olmadığı bir yerde serbest harekette bulunan insan, beşeri bir topluluğa girdiği zaman kendini bazı kısıtlamalara tabi tutmalı ve İslami ölçülere uygun hareket etmelidir. Her insan, dilediği her şeyi yapmaya kalkışacak olursa insanlık “Edepten mahrum bir yığın haline gelir.

İnsanlardan saygı bekleyen bir kimse, saygılı davranmak zorundadır. Saygısızca hareket eden, sevgiden mahrum kalır.. “Hür insan, dilediğini yapabilmelidir” iddiasına kalkan kimse, sonunda nefis düşmanına tutsak olur.

İnsan, hoşgörü sahibi olmalı, şahsına karşı işlenen kusurları bağışlamalı ve yaradanın hatırı için yaratılmışları hoş görmelidir. Ademoğlunun en yüce efendisi bulunan Peygamberimiz, “Hoş gör ki, hoş görülesin” buyurmuştur.

Hitap ettiğimiz kimselere “Sen” demeyip “Siz” zamiri ile ve nazik bir üslup ile konuşmalı; “Anladın mı?” demeyip “Anlatabildim mi?” diye sormalı ve karşımızdaki şahsa idrak noksanlığı nispet edecek ifadelerden sakınmalıdır.

– Muhatabımızın kulağında bir arıza yoksa, sesimizi karşımızdaki kimsenin işitmesine yetecek seviyede tutmalı ve yüksek bir sesle konuşmamalıdır. Bağırıp çağırma, çobanların sürü sevk-u idaresinde kullandıkları bir usuldür.
Toplum arasında bulunurken aksıracak, öskürecek veya gülecek olursak elimizle ağzımızı kapamalıdır.

Üçüncü bir şahsın bulunduğu yerde gizli olarak konuşmamalı, mahremiyet arz eden bir mevzu görüşülecek ise başka bir odada yapmalıdır.
Yaşça veya ilim itibariyle büyüklerimize hürmette kusur etmemeli, bilgisi ile fikrimizi tenvir eden hocamıza ve kendisinden san’at öğrendiğimiz ustamıza son derece saygılı olmalıdır.

Bir meclise vardığımızda önce selam vermeli, sonra nerede boş yer varsa oraya oturmalı ve başkalarının yerini bize ikram etmesini beklemesine ayakta durmamalıdır. Huzurumuzda bulunan bir kimse dışarı çıktığında, geri dönme ihtimali varsa, onun yerine oturmaya heveslenmemelidir.

Bir toplantıya varacağımızda uzayan tırnaklarımızı kısaltmalı, temiz giyinmeli, kendimize çeki düzen vermeli, temiz ve “ette ben” gibi olmalıdır.