Thomas Cromwell Kimdir

Thomas Cromwell Kimdir, Thomas Cromwell ingiltere ilişkisi, hakkında kısa bilgi

Orta çağ İngiltere’sinden, modern İngiltereyi yaratan adam olarak tanınır. Birçok tarihçi onu, İdare Teşkilatını kurmak ve kanun hükümlerine Krallık Beyannameleri önünde üstünlük tanımak gibi temel reformları planlayan büyük tarihsel kişi olarak gösterir. Bu reformlar, Cromwell’i tarihin en ileri devrimcilerinden biri yapacak kudrette geniş ve kapsayıcı hareketlerdir.

Bütün devrimciler gibi Cromwell’in hayatı da hayret uyandırıcı biçimde renkli ve hareketli geçti.

1485 de Putney’de doğan Cromwell’in gençlik yıllarıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. 1520’de Kardinal Wolsey’in hizmetine giren Cromwell, onun tam güvenini kazandı ve 1525′ de birtakım küçük manastırların tasfiyesiyle görevlendirildi. Bu görev onun meslek hayatı yönünden bir dönüm noktası oldu. Kardinal Wolsey’in gözden düşmesinden sonra 1529 yılının Kasım ayında thomasCromwell, Parlamento’ya girdi. Siyaset atmosferinin çok gergin olduğu o yıllarda Kral’ın evlilik durumu ve İngiltere’nin Papalık ile olan bağları belli başlı konulardı. Cromwell bu konuları cüretle ele aldı ve o çağa kadar hiç de alışılmayan konuşmalarıyla Kral Henry (1491 – 1547)’nin dikkatini üzerine çekti. Böylece 1530 yılında Yeminliler Meclisi ne ve ertesi yıl da Kral’ın en yakın danışmanlarından meydana gelen bir kurula üye olarak atandı.

Cromwell’in İngiltere tarihi üzerine gerçek etkisi 1532’de Hazine Bakanı olmasıyla başlar. İlk iş olarak İngiliz ve Roma kiliselerini birbirinden ayıran Cromwell, Krallık Müessesesini dini etkilerden sıyırarak ona üstünlük kazandırdı.

1532 yılından sonra Cromwell, Papalığa açıkça saldırılarda bulundu ve böylece devrimlerine temel olan ünlü kanunlarını ortaya koymak için gereken ortamı hazırladı. 1533’de Papalığı İngiltere’deki gelirlerinden yoksun kılan Annates adlı kanunu yayınladı. Bunu Yüksek Mahkemeye Müracaat Sınırlandırımı ve Yargıtay Kanunu izledi. Tasarladığı politikanın ilkeleri onu devlet işlerinin en hareketli problemlerine sürükledi. 1534’de Saray Nazırı, 1536’da Krallık Mührü Lordu ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu.

CromweM’in ününü artıran işlerden biri de Ortaçağ tarzı Bütçe Sistemi’nde yaptığı değişiklikler oldu. Kral’ın merkezci otoritesinden az çok bağımsız olarak çalışan ve kendi idare teşkilatlarıyla ilgili bütçeleri kendileri düzenleyen komisyonlar kurdu. Kilise ve Derebeylik topraklarına ait gelirleri inceleyen özel kurullar meydana getirdi. Ayrı olarak saraydaki Özel Danışmanlar Kurulunu bir bakanlık derecesine yükselterek hükümet işlerini daha etkili bir duruma getirdi ve Krallık Mührü Lordunun görevlerini artırdı.