Tevhidi Tedrisat Kanunu

Öğretimin birleştirilmesi kanunu nedir, Öğrenimin birleştirilmesi kanunu hangisidir, Tevhidi tedrisat kanunu hakkında bilgi.

Topluluk içinde yaşamayı kolaylaştırmak, ahenkleştirmek, ortak davranışlar geliştirmek, genç kuşakları buna alıştırmakta büyük yeri olan eğitimin eski devlet yapısına uygun olarak dini karakterinden kurtarılıp yeni devletin yapısına uygun olarak milli olması gerekiyordu. Bu amaçla 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak öğretim ve eğitim yeni devlete ve yeniliklere uygun hale getirildi. Böylece çağ dışı, anlamsız eğitim yerini çağdaş eğitime bıraktı.