Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar Hakkında Bilgi, Tarih Öncesi Çağlar Kaça Ayrılır, Tarih Öncesi çağlar hakkında bilgi.

1822 yılında ünlü Fransız bilgini Champollion, Rosette Levhası üzerindeki hiyeroglifleri okudu. Onun bu başarısı binlerce yıllık Eski Mısır tarihini örten esrarın çözülmesine yol açtı. Böylece gerçek tarih birkaç bin yıl daha geriye uzanmış oluyordu.

Sonraları bundan daha eski çağlara ait yazılı belgelerin okunmasıyla tarih, gittikçe daha uzun bir geçmişe doğru yönelmiş oldu.

Bugün yazılı tarih, bizi Milattan 3.000 yıl öncesine, yani bundan 5.000 yıl geriye kadar götürmektedir. Ama yazının da insan icadı olduğunu düşünürsek, henüz yazının keşfedilmediği çağlara ait bilgimiz hangi belgelere dayanacaktır? İşte yazının icadından önceki çağlara TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR diyoruz ve bu çağlara ait bilgileri yazılardan değil, tarih_oncesi_caglarinsanların bıraktıkları aletlerden, mağara duvarlarına yaptıkları resimlerden ediniyoruz.

Buna göre tarih iki ana bölüme ayrılıyor: Tarih ve Tarih öncesi. Tarih, İLK ÇAĞ, ORTA ÇAĞ, YENİ ÇAĞ ve YAKIN ÇAĞ adı verilen dört alt bölüme göre gözden geçiriliyor. Tarih Öncesi ise sınırları birbirinden, yukarıda yazılı tarih çağları kadar kesinlikle ayrılamayan çeşitli alt bölümlere ayrılmaktadır: KABATAŞ ÇAĞI (Paleolitik Çağ). YONTMA TAŞ ÇAĞI (Mezolitik Çağ) ve CİLALI TAŞ ÇAĞI (Neolitik Çağ).

Kabataş Çağı veya Cilalı taş Çağı, insanın ayırt etmeksizin kısaca Tarih Öncesi İnsan (ilkel insan) dediğimiz zaman bunların birbirleri arasında yarım milyon yıllık bir zaman farkı olduğunu unutmamak gerekir. O kadar ki bu iki insanın yaşayış tarzı arasında, bugün bizlerle Eski Mısırlılar arasındaki kadar derin bir ayrılık vardır. Onun için Tarih öncesi Çağlar’da çok yavaş ilerleyen tarih, ancak yazılı belgelerin ortaya çıktığı çağlarda biraz olsun anlayabileceğimiz bir zaman kavramına sahip olmuştur.