Tanzimat Edebiyatı Hakkında Bilgi

Tanzimat edebiyatının özellikleri, birinci ve ikinci devre sanatçıları, eserleri, Tanzimat edebiyatı hakkında detaylı bilgi.

Tanzimat Edebiyatı 1839’dan 1896 yılına kadar sürer. Bu edebiyatın niteliklerini şöyle sıralayabiliriz.

1- Hayatta ve toplumda eski yeni ikiliği görülür (Medresenin yanında mektep gibi). Bu yüzden aydınlar, çeşitli derecelerde olmak üzere hem Doğu’nun, hem Batının etkisi altındadırlar.

2- Yeniliği benimseyen aydınlar, önce halka hitap etmeye, onu uyandırmaya çalışırlar. Dil (Osmanlıca) biraz sadeleşir.

tanzimat_edebiyati3-Fars Edebiyatı etkisine karşı savaş başlar. Fransız Klasikleri ve Romantikleri örnek alınır. Divan Edebiyatının gelenekleri yıkılmaya başlar Eski nazım şekillerinin şiddetle sarsılmasını buna örnek olarak gösterebiliriz. Edebiyatımızda yeni türlerin temeli atılır. Makale, tiyatro, roman önem kazanır. Bununla birlikte bütünüyle bir Batılılaşma görülmez.

4- En başta Vatan, Hürriyet, Kanun ilkeleriyle yeni toplumsal temalar edebiyata girer. Bununla birlikte kişisel duygulara ve tutkulara da büyük yer verilir. Tanzimat Edebiyatının belli başlı temsilcileri. Şinasi (1826 – 1871), Ziya Paşa (1825 – 1880), ‘Namık Kemal (1840 -1888), Ahmet Mithat (1844-1912), Ali Suavi (1938 – 1878), Abdülhak Haınid Tarhan (1852 – 1937), Recaizade Mahmut Ekrem (1847 – 1914), Ahmet Vefik Paşa (1823 – 1891), Muallim Naci (1850 ; 1893), Sami Paşazade Sezai (1860 – 1936), Şemsettin Sami (1850 – 1904), Ribüzziya Tevfik (1848 – 1913), Ahmet Cevdet Paşa (1822 – 1895).

Bu edebiyatçılar, elden geldiği kadar az yabancı kelime kullanmayı, işitilmemiş kelimelerden sakınmayı yararlı buldular. Zincirleme tamlamalarda güzellik aramadılar. Gereksiz, aşırı sıfatla kullanmaktan çekindiler. Seçil’i yersiz ve sevimsiz buldular. Bu dönemde, Divan Edebiyatının türlü sanatları gözden düştü. Güzellik, yalnız şekilde ve kelimede değil, konuda, fikir ve duyguların anlatımında aranmaya başlandı. Cümleler kısalmaya yöneldi.