Talas Savaşı Hakkında Bilgi

Talas Savaşı hangi tarihte olmuştur, Talas Savaşı kimler arasında oldu, Talas Savaşı sebep ve sonuçları nelerdir.

Türkler ‘in Müslüman olmalarını sağlayan önemli bir savaştır. 751 yılında Müslüman Araplarla, Çinliler arasında Talaş Irmağı kıyısında olmuş. Türkler, kaderlerini etkileyecek bu savaşta Müslümanların tarafını tutmuşlardır.

Müslüman Araplar Maveraünnehir’e yerleşerek, Fergana’yı ellerine geçirmişlerdi. Burada bulunan Türkiş’leri de dağıttılar. Ortada Araplar ı uğraştıracak Türk Devleti kalmadı. Bu sıralarda doğudan da Çinliler Doğu Türkistan’a sokulmuşlar, Talaş Irmağı’na kadar ilerlemişlerdi. Bu durum, bir Uzakdoğu milleti olan Çinlilerle, bir Ön Asya milleti olan Arapların birisi doğudan, diğeri batıdan ilerleyerek Türkistan’da karşı karşıya gelmelerini sağladı.

Bu milletlerin savaşı, Türk milletinin geleceği üzerinde büyük etki yapacaktı. Ya Çinliler, Arapları yenerek Orta Asya’ya egemen olacaklar, ya da Araplar Çinlileri Türkistan’dan kovarak Türkleri İslam dünyasına katacaklardı.

Bu sonuç için fazla beklenilmedi. Emevi Devleti’nin yıkıldığı ve yerine Abbasilerin geçtiği tarihlerde Talaş Irmağı kıyısında Araplarla Çinliler büyük bir savaşa tutuştular. Bu savaşta Çin ordusunda bulunan Karluk ve Yağma Türkeri’nin Müslümanlar tarafına geçmeleri zaferi Araplara sağladı (751). Çinliler Türkistan’ı Araplara bırakarak geri çekildiler.

Talaş zaferi, Türk milletinin yeni bir hayata ve uygarlığa dönmesine yol açtı. Bu savaştan sonra Türkistan’ın batı taraflarında bulunan Türkler arasında Müslümanlık hızla yayılmaya başladı. Türkler ‘in Müslümanlıkla karşılaşmaları 8. yüzyıl ortalarında başlamıştı ama Türkler ‘in büyük kitleler halinde Müslüman olmaları Talaş savaşının kazanılmasından sonra oldu.