Tahta Nedir?

Tahta nedir, Tahta nasıl işlenir, Tahta nasıl oluşur ve doğada nasıl bulunur, Hakkında bilgi.

Bitkilerin gövde ve kök kısmında, kökün emdiği su ve mineral özlerini geçiren lif damarlarının damar bölümünü yapan nebati dokudur.

Bilimsel tarifi bu olan “odun” kelimesi, kullandığımız yaygın yakıt türlerinden birini de gösterir. Birinci derecedeki gövde ve köklerde odun floemle birleşmiş durumdadır ve bir boru şebekesi meydana getirir. İkinci derecedeki gövde ve köklerde odunla liber (kalbursu katman) arasında meristem dokusundan bir tabaka vardır.

Dışta kalbur dokuyu, içte lenf hareketini yapan özel gelişmeyi meydana getiren bu dokuya “kambiyum” (büyütken doku) adı verilir.

tahtaOdun maddesi bileşiminde parankima dokusu, borular, oluklar vb. gibi unsurlar bulunur. Parankima dikdörtgen biçimlidir ve çeperleri yumuşak canlı hücrelerden meydana gelir. Borular uzun ve geniş, yığın durumunda hücrelerden yapılmıştır. Bu hücrelerin alt uçlarının zarları kanallar meydana getirecek bir biçim almıştır. Oluklar uzun ve dar liflerden oluşmuştur. Canlı parankim hücrelerinin dışında, bütün bu unsurların hücre duvarları “linyin” denen katı bir maddeyi içtikleri için odun-laşmış durumdadır. Bu unsurlar bitkinin omurgası, dolaşım ve yedek deposu sayılabilir.

Her yıl dokunun bölünmesiyle sistemi büyüyen bitkinin gövdesinde odun maddesinden bir halka çoğalır. Halkanın kalınlığı bitkinin türüne, yaşına ve mevsime göre değişir. Ilıman iklim bölgelerinde, fazla sıcak dönemlerde odunlaşma ağır olur ve Ağustos ayına doğru hemen büsbütün durur. Bu dönemde oluşan odun ilkbaharda oluşan odundan daha serttir. Baharda tomurcuk ve yaprak oluşumu daha fazla miktarda suya ihtiyaç gösterir. Yaz ve bahar odunları arasında fark, yaş halkası denen halkalarla daha iyi belirlenir. Bu yaş halkaları bitkinin kaç yaşında olduğunun anlaşılmasına yarar. Tropikal bölgelerde yetişen bitkilerde iki odun tipi arasındaki bu fark pek belli olmaz. Belli olan, yağmur ve kuraklık dönemlerinde oluşan odunlar arasındaki farktır. Yaş halkalarıyla bitkinin ve yapraklarının özel gelişme şartları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bunların incelenmesiyle gövdenin gelişmesindeki dönemler meydana çıkarılır. Yaş halkaları gövdenin batıya ve doğuya bakan yönlerindeyse incedir. Bu gözlem, ağaç kesitlerinin tam çember olmamasından en az ışık alan kısımların daha kalın olmasının sebebini açıklar. Gövde odununda iki kısım bulunur.

Merkez kısmı ve çevre kısmı. Merkez kısmı “duramen” ya da “öz” denen iliğim-si maddeden meydana gelir. Çevre kısmı ise kabuk altı tabakası (alburn) adını alır, bu kısım birtakım halkalardan meydana gelmiştir, bu halkaların başlıca görevi suyu iletmektir. Bazı bitkilerde kabukaltı tabakası da iliğimsi maddenin özelliklerini taşır. Bunun sebebi bunlarda tanen vb. gibi koruyucu görevde renkli maddelerin olmamasıdır. Bu bitkilerde dura-menin çözümü kolay olur. Bunlarda gövdenin içi boştur. Meşe ve karaağaç gibi bazı bitkilerin gövdelerinde duramen ile kabuk altı tabakasının renkleri birbirinden çok ayrıdır.

Odunun kesilip işlenmiş hali, tahta ya da kereste adını alır. Tahtanın nitelikleri odunun iç yapısına bağlıdır. Genellikle bunlar sert tahta (karaçam, tek ağacı, meşe, karaağaçlı orta sertlikte tahta (kestane, kayın, gürgen, akçam) ve yumuşak tahta (kavak, ıhlamur, ak ağaç) olarak üçe ayrılır.

Tahtanın İşlenmesi:

Uzun gövdeli ağaçlardan elde edilen oduna çeşitli amaçlara uygun biçim ve boyutlar vermede başvurulan işlemlerin hepsi tahtanın işlenmesi adını alır. Bu işlemler ağaçların kesildikten sonra kütükler halinde depoya ve kurutma yerine taşınmasıyla başlar. İşlemlerde genellikle iki merhale vardır. Birincisinde kütük, işlenmiş tahta durumuna getirilir. Bu tahta, köşeleri az veya çok belirli bir kalas, bir levha, bir padavra vb. olabilir. Kütük bu biçimleri bıçkıhanede alır. Bıçkıhanelerde çeşitli güçte testere makineleri kullanılır. Elde edilen bu tahtalar tahta endüstrisinde kullanıldığı gibi, yakılacak odun da bıçkıhanede elde edilir. İkinci adımda, kesilmiş tahtalara bir atölyede istenen boyutta, istenen biçimin verilmesi işlemleri yer alır. Bu işlemlerin kimi makineyle, kimi elle yapılır. Elle yapılanlarda çeşitli araçlar kullanılır. Araçların başında marangoz masası gelir. İşlenecek tahtaya destek olan ve bu tahtayı sabit tutan marangoz masası üzerinde çekiç, pens, mengene vb. çeşitli araçlar bulunur. Öte işleme ağır ve pahalı olduğundan bir çok durumda makineyle çalışılır.