Suudi Arabistan Hakkında Bilgi

Ülkeler Rehberi Suudi Arabistan – Suudi Arabistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Asya kıtasının batısında ve çevresini kuşatan denizler içinde kocaman bir dikdörtgen biçiminde uzanıp yatan Arap Yarımadası, yüzyıllardan beri gizlilikleri çözülemeyen uçsuz bucaksız çöllerin bulunduğu bir ülkedir. Teknik ve uygarlığın geliştiği bugünde bile ülkeyi kaplayan gizlilik perdesinin bütünüyle kaldırılabildiği söylenemez. Bu bakımdan eski çağlardaki insanların Arap Yarımadası’nı iyice tanı-yamayışlarını anlayışla karşılamak gerekir. Yüzyıllar boyunca birbirleriyle savaşan göçebe Arap kabilelerinin yatağı olarak kalan bu çöllere uygarlık sokulamadı. Yalnız, Hicaz bölgesindeki Mekke ve Medine gibi bir iki şehirde eski Yunan sitelerini andıran şehir devletleri gelişebildi. Bunlar da çevre üzerinde olumlu etkiler yapacak güçten yoksundular.

Arabistan’ın Altın Çağı

arabistanHazreti Muhammed’in dünyaya geldiği (M. S. 570) çağlarda Arabistan Yarımadası’ndaki kabilelerin siyasal ve sosyal durumları yukarıda anlatılan ilkel yapının içindeydi. Büyük Peygamber’in kurduğu İslâm dininin getirdiği üstün ilkelerle bu geri halk yığınları yoksun oldukları ruh ve inanç güvenine kavuştular. Böylece hızla gelinen İslam dininin yeryüzüne yayılması için barış ve savaş yollarıyla geniş bir mücadele başladı.

Yapılan fetihlerin de yardımıyla İslam İmparatorluğu’nun Hindistan’dan İspanya’ya kadar genişleyen sınırları içinde Şam, Bağdat, Kurtuba gibi şehirler İslamlığın birer kültür ve uygarlık merkezi durumunu aldılar. Ama bu kocaman imparatorluk içinde Mekke ve Medine gibi İslamiyetin doğup yayıldığı şehirler Müslüman Hacıların birer kutsal ziyaret yeri olma değerini hiçbir zaman kaybetmediler.

İslam dininin doğmasından sonra Arabistan Yarımadası’nda başlayan gelişmelerle Arap halkı tarihinin Altın Çağını yaşadı, İspanya’daki Endülüs Emevi devletinin yıkılmasıyla (1492) başlayan çöküntü zamanla Arap Yarımadası’na kadar ilerledi ve bu Altın Çağ da sona erdi. Birbirlerine düşman kabilelerin çatışmaları, ülkeyi bir kere daha İslamiyet’in doğuşundan önceki ilkel ortama sürükledi.

Suudi Arabistan Krallığının Kuruluşu

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Türkiye’nin yenik sayılması üzerine İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya, v. b.) Suriye, Filistin ve Irak’taki topraklarımızı paylaştılar (1920). Şerif Hüseyin de İbni Saud’la yaptığı çatışmada yenilgiye uğradı. Böylece Hicaz Bölgesi İbni Saud’un eline geçti (1924). Bütün Arabistan’da yalnız Yemen Kralı Yahya Türkiye’ye bağlılığını açıkladıysa da, Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile çizilen anavatan sınırları dışında kalan bu bölgeyle herhangi bir ilişki kurmak mümkün olmadı. İbni Saud, bütün bu olaylar sonucunda tutunup kaldığı Hicaz ve Necef Bölgeleri’nde, kendi soyadıyla anılan bir devlet (Suudi Arabistan) kurarak krallığını ilan etti ( 21 Eylül 1932).

Bugünkü Sudi Arabistan 2.149.690 km2, genişliğinde ve 10.000.000 nüfuslu bir ülkedir. Krallığın merkezi 666.000 nüfuslu. Riyad şehridir. Ülke, birisi Kızıldeniz kıyılarında bir şerit biçiminde uzayan dağlarla kaplı Hicaz, öbürü de doğu kesimine düşen ve geniş çöllerin yayıldığı Necit Bölgeleri’nden meydana gelir.   Sayıları pek az olan akarsuları vardır.