Supjektizm Nedir?

Supjektizm nedir ve neyi temsil eder, Supjektizm hakkında bilgi.

Objektivizmin karşıtı. Felsefe, estetik gibi konularla uğraşan kişilerin kendilerine has düşünce tarzlarıdır. Kişiye göre değişen demektir.

Güzellik, zevk gibi kavramlar kişiye göre değişir. Pozitif bilimler sübjektif değildir. Objektif bilimlerdir. Kişilere göre değişmez.