Sultan Abdülaziz Neden İntihar Etti?

31. Osmanlı Padişahı Abdülaziz neden intihar etti, Sultan Abdülaziz dönemi hakkında bilgi.

İstanbul’da doğan Sultan Abdülaziz, Osmanlı Padişahı İkinci Mahmud un oğlu olup büyük kardeşi Sultan Abdülmecid’in vefatı üzerine 1861 de Osmanlı tahtına çıkmış ve 1876 da da tahttan indirilmesini müteakip intihar etmiştir. Kardeşinin kendisine veliahtlığı zamanında, nispeten bir serbesti vermiş olmasına rağmen, mizaçça çalışkan olmadığı ve belki de sarayı kuşkunlandırmak istemediği için, güreş gibi sporlara, koç ve horoz dövüştürmek gibi eğlencelere merak etmek ve sağlam bünyesinin kuvvetli iştihasını temin eylemek gibi siyasetle ilgili olmayan meşgalelere kendisini vermiş ve çocukluğunda aldığı mahdut bir şark tahsili haricinde geniş bir garp kültürü edinmeyi benimsememişti

Bununla beraber Abdülmecid’in son zamanlarındaki hoşnutsuzluk havası arasında vücudunun gösterişi ve halkça hoş görünen tavır ve hareketleri dolayısıyla sevimli görülmüş ve tahta çıkması çok iyi karşılanmıştı. Fakat gösteriş derecesini geçmeyen ilk birkaç jestinden sonra o da Abdülmecit zamanında kurulmuş ihtişamlı saray hayatının zevklerine kendisini kaptırmış, bu yüzden kardeşinin zamanından daha geniş bir israf kapısı açmıştı.

Kuvvetli devlet ve şerefli hükümdar mefhumlarını kendisine göre bir anlayışı olduğu için ordu ve donanmayı kuvvetlendirmek, hükumet maliye ve idaresini tanzim etmek, hükumet adamlarıyla münasebetlerini idare etmek hususlarında kendisine göre ölçüler kullanmış, tam bir ihata sahibi olduğunu gösterememiştir. Zaman zaman hiddet, asabiyet feveranları olmakla beraber iyi niyetli, cömert ve babayani sayılabilir. Bu sebeplerle mizacını ve hususiyetlerini kavrayıp kollayan hükumet ricali bulundukça zararsız, fakat temayül ve kaprislerini tahrik ve teşvik edecek kimseler yanına sokuldukça taşkınlık ve israfları önlenmez bir şahsiyet oluvermiştir.

Sonunda idare edilemez bir hale gelen Abdülaziz tahttan indirilmiş ve fakat kendisine göre yüksek izzeti nefsi, asabı ve taşkın mizacı sebebiyle buna dayanamayarak kendisine kıymıştır (4 Haziran 1876).

Sultan Abdülaziz’in İntihar Etmesi:

Abdülaziz’in tahttan indirilerek beşinci Muradın saltanata getirilmesi Abdülaziz’in onuruna pek ağır gelmişti. İlk önce Topkapı sarayına götürülen Abdülaziz, ricası üzerine tekrar Feriye sarayına alınmış, fakat pek az sonra validesinden, sakalını düzeltmek bahanesiyle aldığı ucu sivri bir makasla bileklerini keserek kendisini öldürmüştür.

Bu ölümün kendine kıymak değil, düşmanları tarafından öldürülmek neticesi olduğu ilk önce bazı kimselerin hatırına gelmiş ve daha sonra bu iddia ikinci Abdülhamit tarafından, suçlu olduğu ileri sürülerek, Mithat Paşa aleyhinde açılan hususi bir mahkemede de iddia edilmişse de bu iddiayı makul gösterecek kuvvetli deliller meydana konamamıştır.

Bunun aksine olarak Abdülaziz’in cesedini muayene eden doktorların ve bilhassa gene bu cesedi itinayla inceleyen İngiliz sefareti doktorunun raporları, Abdülaziz’in yüksek onur ve gururu, bu onuru kırılan ve ölümü ihtiyar etmeyen kimseler için daima muahezeli dil kullanması, oğlu Yusuf İzzettine aynı suretle intiharı gerçekleştiren cinnetin Abdülaziz’de de mevcut olması ihtimali ölümün intihar olduğu hakkındaki kuvvetli ihtimali güçlendirmiştir.

1.Abdülaziz Kimdir, 1. Abdulaziz Dönemi