Sülfonamidler Nedir?

Sülfonamidler nedir, Çeşitleri nelerdir, Sülfonamidler hakkında kısa bilgi.

Sülfamidler, enfektif hastalıkların tedavisinde geniş ölçüde kullanılan kemoterapik ilaçlardır.

Günümüzde, antibiyotiklerin ortaya çıkmasına bağlı geçici bir dönemden sonra sülfamidler tekrar eski yerlerini almışlardır. Nitekim antibiyotikler ilk seçilen ilaç olmakla birlikte en iyi sonuçlar antibiyotik sülfamid kombinasyonundan oluşan tedavilerle elde edilmektedir.

SülfonamidlerKimyasal görünüş altında sülfamidler, sülfanilamid türevlerini kapsamaktadırlar.

Sülfamitler ne şekilde sınıflandırılır?

Uygulanma avantajı olan basit bir sınıflandırma şu şekilde yapılabilir:

1) Sistemik sülfamidler;

2) üriner sülfamidler;

3) bağırsak sülfamidleri.

Bunların hepsinin etki alanı aynıdır. Yalnız farmakolojik nitelikleri bakımından farklılık gösterirler. Bir başka basit ve pratik sınıflandırma da sülfamidleri etki süresine göre ayırır. Uzun, orta ve kısa süreliler. Bu sınıflandırma tipleri, ilacın doğru seçimini ve dozunu kolaylaştırır.