Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm felsefesi nedir? Spiritüalizm neyi amaçlar, Spiritüalizm hakkında bilgi.

Evrenin ruhsal bir temele dayandığını iddia eden sistemlerin genel adıdır. Çağımızda idealizmle anlamdaştır. Evreni açıklamasında metafizikçi bir görüştür.

Platon, Fichte, Hegel, Kant, Husserl ve Berkeley sistemlerinde bu akımın izleri görülür.