Soygazlar Nelerdir ve Özellikleri

Soygazlar hangileridir? Soygazların özellikleri nelerdir? Soygazların kullanım alanları hakkında bilgi.

1894 yılında Lord Rayleigh ve William Ramsay havadan elde edilen azotun özgül ağırlığının (1,2575 gr/litre) kimyasal yollarla saf olarak elde edilen azotunkinden (1,2505 gr/litre) daha fazla olduğunu görmüşlerdir. Aradaki fark çok az olmasına rağmen bu iki bilim adamı yaptıkları ölçmelerin doğruluğuna güvenerek havadan elde edilen azotun içinde onun özgül ağırlığını artıracak daha ağır bir gazın olduğunu varsaymışlardır. Gerçekten de bu azotu magnezyumla birleştirdiklerinde Mg3N2 bileşiği meydana gelmiş ve bir miktar gaz reaksiyona girmeden kalmıştır. Bilginler bu gaza Latince tembel anlamına gelen Argon demişlerdir.

soygazlarHelyum dışında diğer soy gazlar da havanın bileşiminde bulunmuştur. Helyum gazının varlığı ise güneş tayfının incelenmesi ile bulunmuş, ayrıca bazı radyoaktif maddelerin bozunma ürünü olarak da elde edilmiştir.

Soy gaz atomlarının en dış kabuklarında s2p6 biçiminde bütün yörüngelerin dolu olması bu atomlara çok kararlı bir yapı kazandırmıştır. Bu nedenle yakın zamana kadar hiçbir soy gaz bileşiği elde edilememiştir. Bu nedenle soy gazlara değerlikleri sıfır olan elementler anlamında sıfır grubu elementleri denilmiştir.

En dış elektron kabuklarında sekiz elektron bulunduğundan (helyumda iki) bu elementlerin elektron almaları veya kaybetmeleri çok güçtür. Bunların elektron ilgileri sıfıra çok yakın, iyonlaşma enerjileri ise çok yüksektir. Bu nedenle diğer atomlarla birleşmeleri çok güç olduğundan gaz halinde iken tek atomlu moleküller halinde bulunurlar.

1962 yılında N. Bartlett çok kuvvetli bir yükseltgen olan PtF6 ile Xe’u birleştirerek XePtF6 bileşiğini elde etmiş, daha sonra iyonlaşma enerjisi düşük olan Kr ve Ar ile de çeşitli bileşikler oluşturulabilmiştir.