Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Bilgi

Sosyoloji nedir tanımı nasıldır ve ne iş yapar? Sosyoloji ile ilgili genel bilgiler ve Türkiye’de sosyoloji hakkında bilgi.

Toplumu çeşitli yönleriyle inceleyen “toplum bilimidir. “Sosyoloji: Aile, köy, kent, devlet, lonca, sendika vb. gibi çeşitli insan topluluklarını veya zümrelerini araştıran bir bilimdir. Yahut sosyoloji insan topluluklarını ve bu toplumlar içinde meydana gelen çeşitli olayları zümre veya toplumun bütünlüğünü daima göz önünde bulundurarak araştıran bir bilimdir.”

Toplumu açıklarken kanunlara vardığı için pozitiftir. Diğer deneysel bilimler gibi deney metodunu uygular. Sosyolojinin laboratuvarı toplumdur. Deneysel metodu, tüme varımdır. Belli zümre veya grup ları inceleyerek toplumun genel durumu hakkında bilgiler verir,

Sosyoloji bilimin kurucusu olarak Fransız filozofu ve sosyoloğu A.Comte kabui edilir. A.Comte’un sosyoloji anlayışı teorik bir anlayıştır. Deneysel sosyolojinin kuruluşu daha sonra olmuştur. Fransız maden mühendisi olan Le Play ilk defa işçi aileleri üzerine monografi metodunu uygulayarak deneysel sosyolojiyi kurmuştur.

Sosyoloji toplumları incelerken objektif (yansız) tavır koyar. Toplumların üstünlüğünü araştırmaz, doğrudan doğruya toplumları çeşitli yönleriyle araştırmaya çalışır.