Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal Psikoloji nedir, Sosyal Psikoloji hakkında bilgi.

Fert toplumu meydana getiren en küçük yapı taşıdır. Günlük yaşantımızda çeşitli davranış şekilleri gösteririz. Kurumlarla gruplarla çeşitli ilişkilerimiz vardır. Toplum fertlerine nasıl davranacağımız görgü kurallarıyla belirlenmiştir.

Çeşitli nedenlerle topluma uyum sağlayamadığımız zamanlar da olabilir. Sosyal psikoloji bu uyumsuzlukları inceler. Kişiliğin oluşmasında toplumsal değerleri, toplum fertlerinin çevreyle ilişkilerini inceler. Davranışlarımızın toplumla ilgisini araştırır.