Sosyal İlişki Nedir?

Bir toplumda Sosyal İlişki nedir ve nasıl olmalıdır, Sosyal İlişki hakkında bilgi.

Toplum fertlerinin toplum içerisinde birbiriyle çeşitli ilişkileri vardır. Pazar yerindeki satıcılarla pazara alışveriş yapmak amacıyla gelen insanlar arasında, evlenme çağına gelen insanların belli kurallara bağlanarak evlenmeleri, kişilerin ortaklıklar kurarak ticaret yapmaları, öğretmenin bir sınıfta ders anlatması öğrencilerin de bu dersi dinlemeleri, insanlar arasında meydana gelen geçimsizlikler, kavgalar, birer sosyal ilişkidir. Ferdin diğer bir fertle, zümreyle, grupla ilişkileri olabileceği gibi devletle de ilişkileri vardır.