Sosyal Devlet Nedir?

Sosyal Devlet nedir, Sosyal Devlet nasıl olmalıdır, Sosyal Devlet hakkında bilgi.

Demokrasi yönetimleri, sosyal devlet prensibini kabul etmek zorundadır. Sosyal devlet çeşitli zümreler arasında sosyal adalet ve dayanışmayı gerçekleştirir. İşçiler, memurlar, köylüler, serbest meslekte çalışanlar arasında hakka ve adalete dayanan bir iş bölümü kurmak, karşılıklı ilişkileri düzenlemek herkese sağlık, eğitim konularında görev vermektir.

Sosyal devletin görevleri çoğalmıştır. Kişiyi ilgilendiren her konuda devletin yardımı ve güvencesi vardır.