Sosyal Adalet Nedir?

Her zaman tartışma konusu olmuş bir konu olan Sosyal Adalet nedir ve ne anlama gelir? Hakkında bilgi.

Hukukun üstünlüğünü kabul eden toplumlarda sosyal adalet ilkesi de kabul edilmiştir. Milletin tüm fertlerini eşit tanımak, din, dil, ırk, felsefî düşünce farkı gözetilmeksizin kanun önünde eşit sayılmasıdır. Sosyal adalette savunma hakkı vardır. Hak ve çıkarlarda eşitlik vardır. Kanunlar belli bir zümreyi, sınıfı ya da bir aileyi koruyucu olamaz.

Toplum fertlerine çalışma hürriyeti tanımak, mülk sahibi olmalarını sağlamak sosyal adaletin uygulanmasıyla gerçekleşir.