Solucan Nedir, Nerede Yaşar

Solucan nerede yaşar, Solucan gübresi değerli midir, Solucan hakkında bilgi.

Sabahın ilerlemiş saatlerinde bahçeler, parklar ve ağaçlıklar arasında koşup oynayan çocukların neşeli haykırışları her yanı kaplar. Kimi çeşitli oyunlar oynarken kimi de eline aldığı bir dal parçasılya toprakları eşeleyip durur.

Küme küme çıkardıkları toprak kırıntıları arasındaki solucanları tutup birbirlerine göstermekte âdeta yarış ederler. Öte yanda yeşil çimenler üzerinde dolaşan ardıç kuşları gagalarıyla delik deşik ettikleri topraktan her dakika bir yeni solucan çıkararak bunları iştahla yerler. Bu hayvancıkların bulup çıkarılması bu kadar kolay olduğuna göre sayılarının pek fazla olması gerekir.

Tarım uzmanlarının yaptıkları araştırmalar, zengin ve bereketli toprakların her dönümünde yarım milyondan fazla yer solucanının yaşamakta olduğunu ortaya solucankoymuştur. Bunu başka bir deyimle ifade edecek olursak bir dönümlük toprağın altında yaşayan solucanların toplam ağırlığı aynı çayırın üzerinde otlayan bir sığır sürüsünün ağırlığından hiç de aşağı kalmaz.

Toprağın altında bu kadar kalabalık bir topluluk meydana getiren yer solucanlarının yaşadıkları ortamı da etkiledikleri bir gerçektir. Ama bu etkileme hiçbir zaman zararlı değildir. Solucanlar çiftçinin dostudur derler. Gerçekten de öyledir. Gilbert White adında bir İngiliz tabiat bilgini 1777 yılında hatıra defterine şu satırları yazmıştır. Yer solucanları Bitkiler Alemi’nin en büyük koruyucularıdır. Bitkiler solucansız da gelişebilirler, ama bu gelişme çok yavaş ve çelimsiz olur… Bilgin daha sonra solucanların toprağı oyarak nasıl gevşek bir duruma getirdiklerini ve bereketli olmasını sağladıklarını anlatır.

Yer solucanları üzerine ilk sistemli incelemeyi 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru ünlü bilgin Charles Darwin yapmıştır. Darwin kitabında solucanların, toprağın tarım yönünden oluşumunda oynadıkları önemli role dikkati çeker. Ve şu satırları yazar: Pulluk insanoğlunun icat ettiği en eski ve belki de en değerli bir alettir ama daha pulluk bile ortada yokken toprak sürülüp işlenmeye devam ediliyordu ve bu işi yapanlar solucanlardı.