Şizofreni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni nedir, nasıl bir hastalıktır? Şizofreni belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi.

Şahsiyetin ikiye bölünmesiyle kendini belli eden akıl hastalığı. Hastalık, irsiyet ve özellikle büyük üzüntü sonucu ortaya çıkar. İncelemeler şizofreniye yakalanma ihtimalindeki kişilerin, Jung’un içe kapanık olarak nitelendirdiği ince, uzun, içe kapalı tipler olduğunu göstermektedir.

Şizofreninin ilk belirtileri 18-25 yaşlarında görülür. O zamana kadar toplumla uyum içinde bulunan gençte, olaylara karşı ilgisizlik, durgunluk ve hissi hayatta bir çöküş belirir. Bunun yanı sıra fikirlerinde ve hareketlerinde tezatlar, sizofrenigittikçe kendisiyle yakından ilgili olaylara karşı ilgisizlik görülür. Olayların hasta üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Konuşma yeknesak ve renksizdir.

Sorulara kısa ve istek siz karşılık verir. Kimi zaman cevapla soru arasında bir münasebet yoktur. Bir süre sonra dışa karşı bu ilgisizliğin yanı sıra hastada vurucu ve kırıcı hareketler görülür. Düşünce ve yüz ifadesi arasında kesin bir ayrım vardır. İrade ya olağanüstü bir güç kazanır, ya da felce uğrar, hasta başkasının denetimine ihtiyaç duyar.

Şizofreninin en ileri, yani paranoid şeklinde, sayıklamalar, saplantılar ortaya çıkar, bunların en sık rastlananları cinsiyete ilişkin olanlarıdır. Hissi çöküntüye, yargılama gücü ve algılamada bozukluklar da katılır. Hastalığın ilk belirtileri görüldüğü sırada, tedavi yoluna gidilirse iyileşmeye yönelebilir. Gecikilirse iyi olma şansı da azalır ve gittikçe yok olur.