Sivriada Hakkında Bilgi

Sivriada tarihi, Sivriada nerededir, Sivriada hakkında bilgi.

Yassıada’nın bir mil kadar batısında, deniz üzerine inşa edilmiş bir piramide benzeyen bir adadır. Eski adı Oksiya olan bu ada Bizanslılar zamanında ağır suçluların hapsedildiği yermiş.

Ölüm mahkumları su hizasındaki bir delikten kayalar içine oyulmuş geniş yeraltı kovuklarına atılır, yiyecekleri de bu delikten verilirmiş. Adada ayrıca keşişlerin oturduğu bir manastır, bir de kilise varmış, sonradan bir de yetimhane ilave edilmiş. Bugün için adada bir manastır veya bir harp kulesi olması muhtemel olan bir harabe vardır. Bu harabe ve kayalıkların yegane sakinleri deniz kuşlarıdır. Adaya çıkacak olan balıkçılar, ancak birkaç metre kare genişliğindeki küçük bir kumsala yanaşmak zorundadırlar.