Sıtma Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Sıtma nasıl bir hastalıktır? Sıtma hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi.

Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalıktır.

Sıtma asalaklarının iki gelişme safhası vardır. Bunlardan ilki sivrisinekte geçen eşeyli safha, ikincisi insanda geçen eşeysiz safhadır. Sivrisinek bir insanı ısırdığı zaman asalağı da aşılar, insan dokularına yerleşen asalak, orada çoğalır, yeni asalaklar alyuvarlara ulaşır. Eşeysiz safha burada devam eder.

Plasmodium üç tip sıtma meydana getirir. Plasmodium vivax’ın sebep olduğu sıtma, gün aşırı nöbet yapar. Daha çok yumuşak iklimli bölgelerde yaygındır. Her 48 saatte bir ateş nöbeti gelir ve şiddetli bir titremeden sonra bol terleme olur. Ateş geçinceye kadar terleme devam eder. Dört günde bir tutan sıtma nöbetini plasmodium malariae meydana sitmagetirir.

Her 72 saatte bir ateş nöbeti başlar. Plasmodium praecox veya falciparum asalaklarının meydana getirdiği nöbetler düzensiz aralıktadır. Daha ziyade tropik iklimlerde görülen bu tip sıtmada hastanın durumu ağırdır. Bir süre sonra beyin de hastalığın etkisine girer ve hasta ölür. Asalağı taşıyan sivrisineğin üremesine yola açan su birikintisi bulunan her yerde sıtmaya rastlanabilir.

Sıtmanın belirtileri genel olarak karaciğerin ve dalağın şişmesi ve ardından hipokrom aneminin meydana gelmesidir.

Sıtma geçiren bir kimsenin yeniden sıtmaya yakalanması mümkündür. Bağışıklık meydana gelse bile, ancak o tür plasmodium içindir ve çok kısa sürer. Sıtmanın teşhisi oldukça kolaydır. Sıtmadan korunmada ve tedavide kinin ve özel olarak hazırlanan atebrin, plazmokin gibi ilâçlar kullanılır.