Sırpsındığı Savaşı Hakkında Bilgi

Sırpsındığı Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Sırpsındığı Savaşı’nın tarihi, önemi hakkında bilgi.

Hacı İl Bey komutasındaki Osmanlı ordusu ile Avrupa Hristiyan devletlerinin topladıkları Haçlı ordusu arasında 1364 yılında yapılan ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan savaştır.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de genişlemesi ve Keşan, Silistre, Gümülcine, Dimetoka, Edirne, Filibe, Zagra gibi önemli şehirleri zapt etmesi Avrupa devletlerini özellikle Balkan ülkelerini telaşa düşürmüştü.

Filibe’nin düşmesinden sonra Sırbistan’a kaçan bu kalenin komutanının ve Papa 1. Urban’ın teşvikiyle Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Eflak ve Bosnalılar bir Haçlı ordusu kurdular. Macar kralının komutası altında hareket eden bu ordunun amacı Osmanlıları Avrupa’dan atmaktı. Sayıca çok kalabalık olan Haçlılar Edirne üzerine yürüdüler. sirpsindigi_savasiEdirne’de bulunan Osmanlı komutanı Lala Şahin Paşa, Hacı il Bey’i 10.000 kişilik bir kuvvetin başına geçirerek düşman hakkında gerekli bilgiyi almakla görevlendirdi.

Düşman kuvvetleri Meriç ırmağı kıyılarında toplanmışlardı. Bu fırsatı değerlendirmesini bilen Hacı İl Bey, gün ağarırken düşman üzerine üç koldan ansızın bir baskın yaptı. Haçlılar ağır bir yenilgiye uğradılar. Kaçmak isteyenlerin çoğu Meriç’te boğuldu. Düşman askerlerinin bir kısmı da esir alındı. Osmanlı tarihlerine “Sırpsındığı Savaşı” adıyla geçen bu savaşta kazanılan zaferden sonra, Murad (Hüdavendigar) devlet merkezini Bursa’dan Edirne’ye nakletti.

Bazı kaynaklara göre Lala Şahin Paşa, Hacı İl Bey’in bu zaferini kıskanmış ve kendisini zehirleyerek öldürmüştür.