Sırplar Kimdir Nasıl Bir Millettir?

Sırpların kökeni nedir, Sırpların katliamı nasıl olmuştur, Sırplar Türkler’i sever mi?

İslav ırkının bir koludur. Büyük Göç sırasında, Islavlar ile birlikte, önce Rusya ovalarına, daha sonra Lehistan’a, 7. yüzyıl içinde de Moravya’ya yerleştiler.

Bu bölgede de az kalan Sırplar, kendileriyle aynı soydan olan Slovenler’i, Hırvatları da sürükleyerek, Balkan Yarımadası’na indiler, aşağı yukarı bugün de yaşadıkları topraklara yerleştiler.

Sırplar Bosna savaşında büyük bir kıyım ve insanlık suçu işlemiştir. Sırp diktatörler Bosnalı Müslümanlara uyguladığı sistematik işkence ve soykırım hala izlerini koruyor.