Sıradağ Nedir?

Sıradağlar nedir, Sıradağlar nasıl oluşur, Sıradağlar hakkında bilgi.

Oluşum ve jeolojik bünyeleri itibariyle ortak özelliklere sahip, birbirine bağlı dağların bir arada meydana getirdiği sıraya denir.

Dağ sıraları deniz dibinde biriken ve jeoloji devirleri boyunca kalın tabakalar meydana getiren tortuların yandan basınca maruz kalması ve kıvrılması ile oluşurlar. Jeoloji devirleri boyunca Huronien, Kaledonien, Hersinien ve Alpin olmak üzere 4 büyük dağ teşekkülü olayı meydana gelmiştir.

İlk üçü eskidir ve Paleozoikle meydana gelmiştir. Bu sebeple bugün çok yerde aşınmış, düzleşmişlerdir. Dağlık bir kitleden ziyade bir peneplen halindedir. Halbuki Alp kıvrımları üçüncü zamanda meydana gelmiştir. Bugün yeryüzünün en genç ve yüksek sıradağları bu sisteme dahildir. Avrupa’da Alpler, Asya’nın Himalayaları, Amerika’da Kayalık dağlar ve Andlar gibi.